• Vzhľadom na vzrastajúci záujem sme sa spustili možnosť predbežného záujmu k zápisu do ďalších školských rokov. V príslušnom formulári stačí zvoliť vhodný školský rok.
   • Svedomitá práca detí
   • Platba školného našim žiakom negarantuje samé jednotky. Na tie je potrebná svedomitá práca, príprava a rešpekt k spolužiakom a učiteľom.
   • Celá agenda školy prebieha v online systéme dostupnom odkiaľkoľvek.
   • Učíme umením
   • Prepojenie so ZUŠ umožňuje deťom blízky kontakt s umením každý deň