• Dávame Vám do pozornosti infromácie k zápisu do MŠ pre šk. rok 2018/2019
   • Prvá prednáška v tomto roku bude na tému Hry - ako maximalizovať ich prínosy a minimalizovať negatíva
   • Svedomitá práca detí
   • Platba školného našim žiakom negarantuje samé jednotky. Na tie je potrebná svedomitá práca, príprava a rešpekt k spolužiakom a učiteľom.
   • Celá agenda školy prebieha v online systéme dostupnom odkiaľkoľvek.
   • Učíme umením
   • Prepojenie so ZUŠ umožňuje deťom blízky kontakt s umením každý deň
     • Hviezdoslavov Kubín - vyhodnotenie

      I. kategória POÉZIA: PRÓZA:

      1. miesto: Alexandra Siekelová 1. miesto: Maxim Hraňo

      2. miesto: Bianka Kašová 2. miesto: Susanne Sumeráková

      3. miesto: Vivienne Vereš, Lea Maurerová 3. miesto: Samuel Móc

     • Ranný ŠKD od 6:45

      Vážení rodičia, vzhľadom na zvýšený záujem sme spustili ranný ŠKD, ktorý začína už od 6:45 :-)!

      Vážení rodičia, vzhľadom na zvýšený záujem sme spustili ranný ŠKD, ktorý začína už od 6:45 :-)!

     • iBobor - Celoštátne kolo

      Nový úspech našej školy:

      Jakub Adamec: 100 percentil
      Nela Sklenárová: 100 percentil
      Filip Bálint: 99 percentil
      Jennifer Rita Caňová: 94 percentil
      Veronika Majeríková: 94 percentil
      Tomáš Gašparovič: 92 percentil
      Lea Maurerová: 88 percentil
      Ismael Wahid: 88 percentil
      Miroslav Škraban: 85 percentil
      Sofia Šramková: 85 percentil
      Jakub Volek: 85 percentil
      Sarah Schromová: 83 percentil
      Susanne Sumeráková: 79 percentil
      Jozef Oboňa: 79 percentil
      Šimon Petráš: 76 percentil
      Viktória Polerecká: 74 percentil

      Súťaž: iBobor
      Kolo: Celoštátne kolo

      Hlavným cieľom súťaže je podporiť záujem o informačné a komunikačné technológie (IKT) u všetkých žiakov. Súťaž chce iniciovať v deťoch využívanie IKT, posmeliť ich v intenzívnejšom a kreatívnejšom používaní moderných technológií pri učení sa.

     • Možnosť platby pomocou služby VIAMO

      Klienti VÚB banky alebo Tatra banky môžu platiť školné jednoduchšie

      Pri zadávaní platby vo webovom rozhraní stačí zaškrtnúť poplatky ktoré chcete uhradiť a kliknutím na tlačidlo VIAMO si vygenerovať QR kód. Ten následne stačí oskenovať pomocou aplikácie Vašej banky (platí len pre VÚB a Tatra banku).

  • Štvrtok 26. 4. 2018