• Typy pobytov a školné
    Pobyt 2-3 roky 3-6 rokov


    Poldenný (7:00 - 12:30)
     

    121€ 63 €


    Celodenný (7:00 - 18:00)
     

    144 € 82 €

    Pri nástupe dieťaťa do MŠ sa platí jednorázové zápisné 70 EUR + školné za jeden mesiac.

    Ceny stravných jednotiek nájdete TU.

    V tejto sume je už zahrnuté:

    • ZUŠ pre deti od 5 rokov (hudobný, tanečný, a výtvarný odbor) - neplatí pre režim počas leta
    • 1 individuálna hodina doučovania cudzieho jazyka
      
    Režim počas leta

    Ako jedna z mála materských škôl sme otvorení aj počas letných prázdnin. Táto možnosť je k dispozícii len pre deti MŠ s dochádzkou do našej školy. 

    Pobyt 2-3 roky 3-6 rokov

    Poldenný (7:00 - 12:30)
     

    169 €

    105 €


    Celodenný (7:00 - 18:00)
     

    230 € 124 €


    Výška mesačného školného je fixná bez ohľadu na dochádzku dieťaťa.

    Školné prosíme uhradť do 15. dňa v mesiaci na nasledujúci mesiac​ bankovým prevodom:
    Číslo účtu:
    SK03 1100 0000 0029 4311 4213
    VS: rodné číslo dieťaťa
    Do poznámky uviesť meno dieťaťa

    Ceny sú zavislé od zmien v legislatíve a podmienok financovania škôl v SR.