• Naša školská jedáleň ponúka široký sortiment chutných a výživných jedál, vrátane čerstvých šalátov, cestovín, sladkých a teplých jedál.
   • Svedomitá práca detí
   • Platba školného našim žiakom negarantuje samé jednotky. Na tie je potrebná svedomitá práca, príprava a rešpekt k spolužiakom a učiteľom.
   • Učíme umením
   • Prepojenie so ZUŠ umožňuje deťom blízky kontakt s umením každý deň
   • Celá agenda školy prebieha v online systéme dostupnom odkiaľkoľvek.
     • Šťastné a veselé Vianoce 2020

      Milí rodičia,
      Prajeme Vám príjemné prežitie vianočných sviatkov, veľa šťastia, zdravia, osobných a pracovných úspechov v budúcom roku! Nech je prichádzajúci rok 2021 lepší ako ten predošlý, nech sa nesie v zdraví, v pokoji, v dosahovaní úspechov a v prekonávaní výziev.
      Želáme vám, aby priniesol pohodu a lásku do vašich životov.

    • Uzatvorenie 1. stupňa ZŠ
     • Uzatvorenie 1. stupňa ZŠ

      Vážení rodičia,
      od 14.12. do 18.12.2020 sa nariadením RÚVZ v Prievidzi so sídlom v Bojniciach uzatvára 1. stupeň základnej školy. Vyučovanie sa presúva do dištančnej formy. Dištančná výučba je povinná a pokračujeme v zabehnutom spôsobe. Podrobné inštrukcie odkomunikujú triedne učiteľky.

     • Oranžový semafór

      Vážení rodičia,
      ďakujeme za vyjadrenie vášho názoru ohľadom otvárania 2. stupňa. V hlasovaní MALO záujem 11 rodičov a NEMALO záujem 51 rodičov. Z tohto dôvodu sme sa rozhodli situáciu nekomplikovať a do Vianoc zotrváme v režime dištančnej výučby pre 2. stupeň ZŠ.

      Vzhľadom na dodatčný vývoj situácie taktiež oznamujeme karanténne opatrenia pre triedy:

    • ČO “SKUTOČNE ZDRAVÁ ŠKOLA”, SKUTOČNE JE?
     • ČO “SKUTOČNE ZDRAVÁ ŠKOLA”, SKUTOČNE JE?

      Skutočne zdravá škola (SZŠ) je overený program , ktorý vychádza zo skúseností rovnakého programu v ČR a podobného programu vo Veľkej Británii s názvom “FOOD FOR LIFE PARTNERSHIP”. Do tohto programu sa od roku 2005 zapojilo viac ako 6 000 škôl. SZŠ je občianska iniciatíva, ktorá nepresadzuje žiadny konkrétny štýl stravovania či diéty, na jej opis nám stačia tri slová LOKÁLNE-SEZÓNNE-ZDRAVO. Ide o stravovanie z lokálnych, kvalitných a čerstvých surovín. Deti so špeciálnymi stravovacími potrebami si tiež nájdu chutné a plnohodnotné alternatívy jedál z čerstvých surovín.

     • Dištančné vzdelávanie pre 2. stupeň

      Milí rodičia,
      v náväznosti na včera ohlásenú dištančnú výučbu vám spisujeme spôsob fungovania počas nasledujúceho mesiaca. Prevádzkovanie dištančného vzdelávania pre 2. stupeň bude fungovať v čase od 26.10. – 27.11.2020 rovnako ako počas jari:

      1. Žiaci sú online pripojení do svojej virtuálnej triedy
     • Začiatok šk. roka 2020/2021 v ZŠ

      Vážení rodičia, milí žiaci,
      školský rok 2020/2021 začne 2.septembra o 8:30h pre 1.stupeň.

      Vzhľadom k mimoriadnej situácii bude začiatok šk. roka netradičný. Slávnostné otvorenie sa uskutoční v triedach. Prezúvať sa deti 2. 9. nebudú. Po príchode do školy budú žiakom pri vstupe dezinfikované ruky povereným zamestnancom školy. Taktiež ihneď pri vstupe všetci žiaci odovzdajú vypísaný a zákonným zástupcom podpísaný Dotazník a Vyhlásenie rodiča na začiatku šk. roku. Dokumenty su nutné pre nástup do školy.

     • GIRLS POWER BB KEMP

      V spolupráci s Blaho Baasket nation sme pre vás pripravili dievčenský basketbalový tábor

      Podrobné informácie sa dočítate na plagáte :-).

     • Usmernenie MŠVVaŠ - Koronavírus

      Vážení rodičia,

      vzhľadom na informácie ohľadne šírenia koronavírusu v Európe a na základe vyhlásenia Vlády SR po zasadnutí Bezpečnostnej rady SR, sme sa rozhodli informovať Vás, že deťom a žiakom, ktorí jarné prázdniny strávili v zahraničí v krajinách s výskytom koronavírusu (hlavne Rakúsko a Taliansko), musíte v najbližších 14 dňoch od návratu kontrolovať zdravotný stav.
      Prosíme, aby ste pobyt dieťaťa v zahraničí oznámili triednym učiteľom.
      Toto opatrenie je preventívne, nie je dôvod na paniku.

     • Možnosť darovať 2% z dane našej škole.

      Vážení rodičia, pomôžte nám skvalitniť výchovno-vzdelávací proces na škole darovaním 2% z dane!

      Zákon Vám umožňuje darovať 2 % zo svojich daní z príjmov neziskovej organizácii, ako je aj naše občianske združenie. Tento dar Vás nič nestojí, pretože daň by ste inak odviedli štátu. Vaše 2 % pre nás znamenajú prejavenie dôvery a podporu v rozvíjaní našich aktivít v prospech Vašich detí. Využite možnosť rozhodnúť o Vašich 2%!

     • Škola, ktorá mení svet

      Naša škola bola v tomto roku vybraná medzi šťastných 20 škôl. Dostala sa do programu Škola, ktorá mení svet. Program „Školy, ktoré menia svet“ prináša na základné a stredné školy kompaktný balík doplnkových zážitkových aktivít, ktoré na jednej strane rešpektujú štruktúru nastavenú Štátnym vzdelávacím programom a Inovovaným štátnym vzdelávacím programom, a zároveň, na strane druhej, interaktívnymi, neformálnymi a zábavnými metódami podnecujú záujem žiakov o aktívny občiansky prístup, občiansku participáciu a dobrovoľníctvo, budujú ich kritické myslenie, argumentačné schopnosti, schopnosť myslieť v kontexte a v súvislostiach, mediálnu gramotnosť, ale aj morálne hodnoty a empatiu, a tým pozitívne prispievajú k ich všestrannému občianskemu a osobnostnému rozvoju.

    • Škola, ktorá mení svet
     • Škola, ktorá číta

      Minulý týždeň sme v rámci celodennej akcie Deň knihy spustili náš celoškolský program: Škola, ktorá číta. Dôvodom na posilnenie čitateľskej gramotnosti sú pretrvávajúce štatistky, ktoré dokazujú, že deti majú problém s pochopením textu, s jeho analýzou a overovaním. Veríme, že práve práca s knihou, diskusie a uvažovanie nad čítaným textom nám pomôžu zvýšiť túto schopnosť našich detí. V tomto školskom roku program plne realizujeme na 1. stupni a každý rok ho rozšírime o jeden ročník.

     • Konverzácie v angličtine

      V novom školskom roku sme pre Vás v spolupráci s jazykovou školou Elite pripravili jazykový kurz zameraný na konverzácie v angličtine. Kurz bude 1x týždenne prebiehať v priestoroch školy s odborným lektorom. Dĺžka hodiny je 50 minút, výuka prebieha pomocou metódy Direct method.

      Výučba touto metódou prebieha v simulovanom anglicky hovoriacom prostredí, v nepretržitom tempe, formou rýchlych odpovedí na otázky, ktoré kladie lektor. Lektor sa pýta každú otázku dvakrát, v rovnomernom tempe, tak, že automaticky začína odpoveď pre študenta. To umožňuje študentovi porozumieť otázke a má dostatočný čas, aby sa mohol pripraviť sa na odpoveď, čo v konečnom dôsledku robí hodinu viac dynamickou.

    • Konverzácie v angličtine
     • Ukážka uniforiem

      Milí rodičia,
      od pondelka 27.8.2018 do piatku 31.8.2018 mimo stredy, v čase od 8:00 do 14:00, si môžete prísť do školy pozrieť uniformy. Na ukážku bude aj zimná varianta. Popozeráte si, premyslíte a vyberiete. Objednávku môžeme spísať hneď na mieste, prípadne pošlete do správy. Objednávku uzavrieme v piatok poobede a budeme hromadne posielať. Kto nebude môcť prísť, si bude môcť ponúkané uniformy pozrieť na stránke školy spolu aj s veľkostnou tabuľkou a objednávku zaslať aj online. Stránka bude dostupná pondelok popoludní. Ďalšie kolo objednávok uniforiem bude prebiehať až koncom kalendárneho roka, preto Vás prosíme, aby ste si na objednávku budúci týždeň našli pár minút.

     • Predbežný záujem na 5 rokov dopredu

      Vzhľadom na vzrastajúci záujem sme sa spustili možnosť predbežného záujmu k zápisu do ďalších školských rokov. V príslušnom formulári stačí zvoliť vhodný školský rok.

      Cieľom je priebežná komunikácia so záujemcami, aby mali bližší pohľad na dianie a rozvoj školy.

      Formulár nie je záväzný.

     • Klokan 2018

      Vyhodnotenie a rozdanie diplomov k účasti v súťaži Klokan.

      Rozdali sme účastnicke diplomy a ocenili úspešných riešiteľov:Alex Hraňo (91,7 %), Denis Vaľuš (91,7 %), Nela Sklenárová (67,8 %).

      Gratulujeme :-)!

     • Hviezdoslavov Kubín - vyhodnotenie

      I. kategória POÉZIA: PRÓZA:

      1. miesto: Alexandra Siekelová 1. miesto: Maxim Hraňo

      2. miesto: Bianka Kašová 2. miesto: Susanne Sumeráková

      3. miesto: Vivienne Vereš, Lea Maurerová 3. miesto: Samuel Móc