• Zápis do ZŠ na školský rok 2019/20

    • Pozývame Vás na zápis do 1. ročníka ZŠ do školského roka 2019/2020.
     Zápis sa bude konať počas dvoch dní:

     23.4.2019 od 10:00 do 15:30, tento termín je len pre súčasných žiakov našej MŠ. Na zápis je potrebné si zarezervovať čas na tejto stránke.

     24.4.2019 od 8:00 do 17:00 - tento termín je verejný. Na zápis je potrebné si zarezervovať čas na tejto stránke.

     Tešíme sa na stretnutie.

   • Škola, ktorá mení svet
    • Škola, ktorá mení svet

    • Naša škola bola v tomto roku vybraná medzi šťastných 20 škôl. Dostala sa do programu Škola, ktorá mení svet. Program „Školy, ktoré menia svet“ prináša na základné a stredné školy kompaktný balík doplnkových zážitkových aktivít, ktoré na jednej strane rešpektujú štruktúru nastavenú Štátnym vzdelávacím programom a Inovovaným štátnym vzdelávacím programom, a zároveň, na strane druhej, interaktívnymi, neformálnymi a zábavnými metódami podnecujú záujem žiakov o aktívny občiansky prístup, občiansku participáciu a dobrovoľníctvo, budujú ich kritické myslenie, argumentačné schopnosti, schopnosť myslieť v kontexte a v súvislostiach, mediálnu gramotnosť, ale aj morálne hodnoty a empatiu, a tým pozitívne prispievajú k ich všestrannému občianskemu a osobnostnému rozvoju.

     Program prepája občiansku náuku, dejepis, etiku a ďalšie príbuzné učebné predmety a vytvára priestor na to, aby žiaci s pomocou učiteľa hľadali vlastné odpovede na spoločenské otázky, a tiež získali tzv. ‘hands-on’ prístup k riešeniu problémov, ktoré identifikujú vo svojom okolí. Nevnucuje žiakom správne odpovede, ale buduje ich funkčné občianske kompetencie. Autorom a realizátorom projektu je Inštitút pre aktívne občianstvo, ktorý je 

     Ďalšie informácie o programe nájdete na webovej stránke Inštitútu pre aktívne občianstvo.

    • Škola, ktorá číta

    • Minulý týždeň sme v rámci celodennej akcie Deň knihy spustili náš celoškolský program: Škola, ktorá číta. Dôvodom na posilnenie čitateľskej gramotnosti sú pretrvávajúce štatistky, ktoré dokazujú, že deti majú problém s pochopením textu, s jeho analýzou a overovaním. Veríme, že práve práca s knihou, diskusie a uvažovanie nad čítaným textom nám pomôžu zvýšiť túto schopnosť našich detí. V tomto školskom roku program plne realizujeme na 1. stupni a každý rok ho rozšírime o jeden ročník.

     Program je založený na niekoľkých aktivitách:

     Čitateľské dielne - samostatný predmet, kedy majú deti 1h v týždni vyčlenenú na čítanie vlastnej knihy a na následné aktivity s ňou. 

     Triedne knižnice - všetky triedy sú vybavené malými knižnicami, ktoré knihy neuskladňujú, ale ich prezentujú - sú v nich otočené obálkou von. Knižný fond chceme neustále rozširovať tak, aby mali deti k dispozícii niekoľko kvalitných kníh pre ich vekovú kategóriu.

     Klub pre nečitateľov - bezpečný priestor pre žiakov, ktorí majú s čítaním problém, či už kvôli vlastnej indispozícii, alebo sa hanbia čítať pred zvyškom triedy.

     Školský fond pre jednotlivé predmety - v tomto školskom roku chceme vybudovať fond kníh, ktoré budú naväzovať na preberané učivá na jednotlivých predmetoch, aby na knižky odkazovali aj iní učitelia než len učitelia jazykov a taktiež, aby sa žiakom spropagovali viaceré žánre (sci-fi, historické knihy, fantasy,...).

     Tešíme sa na to, ako budeme program každým rokom zlepšovať. Chceme poprosiť aj Vás, milí rodičia, aby ste nám na tejto ceste pomohli. Čítajte Vašim deťom, poraďte im dobrú knihu, ktorú ste mali ako dieťa. Často stačí jedna dobrá kniha a dieťa sa rozčíta. Držme si palce :-).

   • Konverzácie v angličtine
    • Konverzácie v angličtine

    • V novom školskom roku sme pre Vás v spolupráci s jazykovou školou Elite pripravili jazykový kurz zameraný na konverzácie v angličtine. Kurz bude 1x týždenne prebiehať v priestoroch školy s odborným lektorom. Dĺžka hodiny je 50 minút, výuka prebieha pomocou metódy Direct method.

     Výučba touto metódou prebieha v simulovanom anglicky hovoriacom prostredí, v nepretržitom tempe, formou rýchlych odpovedí na otázky, ktoré kladie lektor. Lektor sa pýta každú otázku dvakrát, v rovnomernom tempe, tak, že automaticky začína odpoveď pre študenta. To umožňuje študentovi porozumieť otázke a má dostatočný čas, aby sa mohol pripraviť sa na odpoveď, čo v konečnom dôsledku robí hodinu viac dynamickou.

     Touto metódou sa odbúrava strach z rozprávania a anglicky sa učíte prirodzenou formou. Rovnako ako komunikácia aj gramatika má plnohodnotné zastúpenie. DM je vhodná pre všetky jazykové úrovne, od začiatočníkov až po pokročilých. Kurzy vedené touto metódou plnohodnotne pripravia študenta na medzinárodné certifikáty a skúšky.

     Vzhľadom na to, že sa jedná o externého lektora, krúžok bude spoplatnený. Podarilo sa nám dohodnúť priaznivú sumu:

     6 EUR/mesiac

     Platba je vždy na celý polrok a zahŕňa už aj odpadnuté hodiny počas prázdnin. Lekcie budú prebiehať od 17.9.2018 do 14.6.2018.

     Prihlásiť sa môžete TU.

    • Ukážka uniforiem

    • Milí rodičia,
     od pondelka 27.8.2018 do piatku 31.8.2018 mimo stredy, v čase od 8:00 do 14:00, si môžete prísť do školy pozrieť uniformy. Na ukážku bude aj zimná varianta. Popozeráte si, premyslíte a vyberiete. Objednávku môžeme spísať hneď na mieste, prípadne pošlete do správy. Objednávku uzavrieme v piatok poobede a budeme hromadne posielať. Kto nebude môcť prísť, si bude môcť ponúkané uniformy pozrieť na stránke školy spolu aj s veľkostnou tabuľkou a objednávku zaslať aj online. Stránka bude dostupná pondelok popoludní. Ďalšie kolo objednávok uniforiem bude prebiehať až koncom kalendárneho roka, preto Vás prosíme, aby ste si na objednávku budúci týždeň našli pár minút.

    • Predbežný záujem na 5 rokov dopredu

    • Vzhľadom na vzrastajúci záujem sme sa spustili možnosť predbežného záujmu k zápisu do ďalších školských rokov. V príslušnom formulári stačí zvoliť vhodný školský rok.

     Cieľom je priebežná komunikácia so záujemcami, aby mali bližší pohľad na dianie a rozvoj školy.

     Formulár nie je záväzný.

    • Klokan 2018

    • Vyhodnotenie a rozdanie diplomov k účasti v súťaži Klokan.

     Rozdali sme účastnicke diplomy a ocenili úspešných riešiteľov:Alex Hraňo (91,7 %), Denis Vaľuš (91,7 %), Nela Sklenárová (67,8 %).

     Gratulujeme :-)!

      

    • Hviezdoslavov Kubín - vyhodnotenie

    • I. kategória POÉZIA:                                                PRÓZA:

     1. miesto: Alexandra Siekelová                            1. miesto: Maxim Hraňo

     2. miesto: Bianka Kašová                                     2. miesto: Susanne Sumeráková 

     3. miesto: Vivienne Vereš, Lea Maurerová           3. miesto: Samuel Móc

     II. kategória POÉZIA:                                            PRÓZA:  

                                     

     3. miesto: Alžbeta Krajčovičová                           3. miesto: Matvyi Ostorvnoy                

     III. kategória POÉZIA:

      

     1. miesto: Natália Svitková  

     2. miesto: Martin Bugár 

     3. miesto: Richard M. Piterka 

    • Individuálne stretnutia s riaditeľkou

    • Ak máte záujem o stretnutie s riaditeľkou ohľadom zápisu do MŠ a ZŠ, rezervujte si prosím termín pomocou webovej aplikácie.

    • Ranný ŠKD od 6:45

    • Vážení rodičia, vzhľadom na zvýšený záujem sme spustili ranný ŠKD, ktorý začína už od 6:45 :-)!

     Vážení rodičia, vzhľadom na zvýšený záujem sme spustili ranný ŠKD, ktorý začína už od 6:45 :-)!

    • iBobor - Celoštátne kolo

    • Nový úspech našej školy:

     Jakub Adamec: 100 percentil
     Nela Sklenárová: 100 percentil
     Filip Bálint: 99 percentil
     Jennifer Rita Caňová: 94 percentil
     Veronika Majeríková: 94 percentil
     Tomáš Gašparovič: 92 percentil
     Lea Maurerová: 88 percentil
     Ismael Wahid: 88 percentil
     Miroslav Škraban: 85 percentil
     Sofia Šramková: 85 percentil
     Jakub Volek: 85 percentil
     Sarah Schromová: 83 percentil
     Susanne Sumeráková: 79 percentil
     Jozef Oboňa: 79 percentil
     Šimon Petráš: 76 percentil
     Viktória Polerecká: 74 percentil

     Súťaž: iBobor
     Kolo: Celoštátne kolo

     Hlavným cieľom súťaže je podporiť záujem o informačné a komunikačné technológie (IKT) u všetkých žiakov. Súťaž chce iniciovať v deťoch využívanie IKT, posmeliť ich v intenzívnejšom a kreatívnejšom používaní moderných technológií pri učení sa.

    • Možnosť platby pomocou služby VIAMO

    • Klienti VÚB banky alebo Tatra banky môžu platiť školné jednoduchšie

     Pri zadávaní platby vo webovom rozhraní stačí zaškrtnúť poplatky ktoré chcete uhradiť a kliknutím na tlačidlo VIAMO si vygenerovať QR kód. Ten následne stačí oskenovať pomocou aplikácie Vašej banky (platí len pre VÚB a Tatra banku).

   • Dotazník pre rodičov detí MŠ a ZŠ
    • Dotazník pre rodičov detí MŠ a ZŠ

    • Vážený rodič,

     chceme Vás poprosiť o spätnú väzbu na našu školu. Za akúkoľvek spätnú väzbu Vám veľmi pekne ďakujeme. Dotazník nájdete na nasledujúcom odkaze:

      

   • Školský parlament
    • Školský parlament

    • Tento školský rok sme sa na našej škole rozhodli spustiť Školský parlament. Nechceme, aby mal len formálnu funkciu, ale aj reálny dosah na určité aspekty fungovania školy. Žiaci budú môcť navrhovať akcie, doplňovať školský poriadok a presadzovať svoje požiadavky u vedenia školy. Okrem toho budú disponovať aj vlastným rozpočtom s prostriedkami, ktoré im vyhradila škola. Presné znenie štatútu parlamentu nájdete tu.

     Veríme, že aj takto prispejeme k formovaniu občianskej angažovanosti našich žiakov. V druhej polovici septembra prebehli voľby a v piatok, 29.9.2017, sa parlament prvý krát stretol na ustanovujúcej schôdzi.

     Ako celá schôdza prebehla sa môžete dočítať v zápisnici.

   • Nová škola
    • Nová škola

    • Vážení rodičia,

     ako ste dnes počuli, naša škola sa bude sťahovať do plne zrekonštruovaného objektu na Ul. Falešníka. 

     V novej budove budú zohľadnené všetky požiadavky materskej, základnej a aj umeleckej školy. K dispozícii budeme mať okrem tried aj krásny veľký dvor, jedáleň s letnou terasou, multifunkčnú sieň/kinosálu a galériu s knižnicou. Objekt má 2 nadzemné poschodia. Materská škola bude sitovaná na prízemí s východmi na dvor. Na 1. poschodí bude umiestnený 1. stupeň ZŠ a na 2. poschodí bude umiestnený 2. stupeň ZŠ. V objekte bude k dispozícii aj výťah, vďaka čomu budeme prakticky bezbariérovou školou.

     Okrem komfortu žiakov sa zvýši aj ich bezpečnosť, keďže celý objekt bude ohradený a monitorovaný kamerovým systémom. Vo vstupnej hale bude taktiež recepcia.

     Na projektových vizualizáciach (súbory nižšie) si môžete pozrieť očakávanú finálnu podobu našej/vašej školy. Ak pôjde všetko podľa plánu, nový kalendárny rok začneme už nových priestoroch. Veľmi sa tešíme :-).

     Nová škola - Obrázok 1Nová škola - Obrázok 2 

     Nová škola - Obrázok 3Nová škola - Obrázok 4

     Nová škola - Obrázok 5Nová škola - Obrázok 6

      

   • Deň husieho brka 15.6.2017
    • Deň husieho brka 15.6.2017

    • Školy, ktorým záleží na slobode v písaní, usporiadajú vo štvrtok 15.6. od 10:45 do 13:00 veselé aktivity spojené s písaním: 

     Deň husieho brka

     Bude sa písať rôznymi nástrojmi, na rôzne podklady a rôznym písmom. Pozývame aj Vás, rodičov i starých rodičov :-).

     Akciou „Deň husieho brka“ chceme edukatívnym spôsobom poukázať na fakt, že spojité písmo sa u nás používalo aj preto, že lepšie vyhovuje pri písaní perom, ktorého hrot sa musí namáčať v kalamári do atramentu. Pri nespojitom písaní totiž hrozil vznik nevkusných machúľ. V roku 1943 však maďarský vynálezca žijúci v Argentíne László Biró vynašiel guľôčkové pero, ktoré sa v priebehu ďalších desaťročí rozšírilo do celého sveta, aj na Slovensko. Tento vynález umožnil ľuďom rovnako efektívne používať v rukopisoch písmo spojité i nespojité. Preto sa symbolom za slobodu v písaní stalo staré husie brko.
     Na celom svete je mnoho písiem, ktoré sa časom menili a vyvíjali. Je preto nemiestne, aby niekto nariaďoval konkrétny spôsob písania, bez pádneho argumentu a zasahoval tak do osobnej slobody jednotlivca. Práve táto osobná sloboda mala za následok vznik rôznorodých foriem písma, z ktorých niektoré si spoločne vyskúšame :-).