• Naša školská jedáleň ponúka široký sortiment chutných a výživných jedál, vrátane čerstvých šalátov, cestovín, sladkých a teplých jedál.
   • Svedomitá práca detí
   • Platba školného našim žiakom negarantuje samé jednotky. Na tie je potrebná svedomitá práca, príprava a rešpekt k spolužiakom a učiteľom.
   • Učíme umením
   • Prepojenie so ZUŠ umožňuje deťom blízky kontakt s umením každý deň
   • Celá agenda školy prebieha v online systéme dostupnom odkiaľkoľvek.
     • Ranný ŠKD od 6:45

      Vážení rodičia, vzhľadom na zvýšený záujem sme spustili ranný ŠKD, ktorý začína už od 6:45 :-)!

      Vážení rodičia, vzhľadom na zvýšený záujem sme spustili ranný ŠKD, ktorý začína už od 6:45 :-)!

     • iBobor - Celoštátne kolo

      Nový úspech našej školy:

      Jakub Adamec: 100 percentil
      Nela Sklenárová: 100 percentil
      Filip Bálint: 99 percentil
      Jennifer Rita Caňová: 94 percentil
      Veronika Majeríková: 94 percentil
      Tomáš Gašparovič: 92 percentil
      Lea Maurerová: 88 percentil
      Ismael Wahid: 88 percentil
      Miroslav Škraban: 85 percentil
      Sofia Šramková: 85 percentil
      Jakub Volek: 85 percentil
      Sarah Schromová: 83 percentil
      Susanne Sumeráková: 79 percentil
      Jozef Oboňa: 79 percentil
      Šimon Petráš: 76 percentil
      Viktória Polerecká: 74 percentil

      Súťaž: iBobor
      Kolo: Celoštátne kolo

      Hlavným cieľom súťaže je podporiť záujem o informačné a komunikačné technológie (IKT) u všetkých žiakov. Súťaž chce iniciovať v deťoch využívanie IKT, posmeliť ich v intenzívnejšom a kreatívnejšom používaní moderných technológií pri učení sa.

     • Možnosť platby pomocou služby VIAMO

      Klienti VÚB banky alebo Tatra banky môžu platiť školné jednoduchšie

      Pri zadávaní platby vo webovom rozhraní stačí zaškrtnúť poplatky ktoré chcete uhradiť a kliknutím na tlačidlo VIAMO si vygenerovať QR kód. Ten následne stačí oskenovať pomocou aplikácie Vašej banky (platí len pre VÚB a Tatra banku).

    • Školský parlament
     • Školský parlament

      Tento školský rok sme sa na našej škole rozhodli spustiť Školský parlament. Nechceme, aby mal len formálnu funkciu, ale aj reálny dosah na určité aspekty fungovania školy. Žiaci budú môcť navrhovať akcie, doplňovať školský poriadok a presadzovať svoje požiadavky u vedenia školy. Okrem toho budú disponovať aj vlastným rozpočtom s prostriedkami, ktoré im vyhradila škola. Presné znenie štatútu parlamentu nájdete tu.

     • Nová škola

      Vážení rodičia,

      ako ste dnes počuli, naša škola sa bude sťahovať do plne zrekonštruovaného objektu na Ul. Falešníka.

      V novej budove budú zohľadnené všetky požiadavky materskej, základnej a aj umeleckej školy. K dispozícii budeme mať okrem tried aj krásny veľký dvor, jedáleň s letnou terasou, multifunkčnú sieň/kinosálu a galériu s knižnicou. Objekt má 2 nadzemné poschodia. Materská škola bude sitovaná na prízemí s východmi na dvor. Na 1. poschodí bude umiestnený 1. stupeň ZŠ a na 2. poschodí bude umiestnený 2. stupeň ZŠ. V objekte bude k dispozícii aj výťah, vďaka čomu budeme prakticky bezbariérovou školou.

    • Nová škola
    • Deň husieho brka 15.6.2017
     • Deň husieho brka 15.6.2017

      Školy, ktorým záleží na slobode v písaní, usporiadajú vo štvrtok 15.6. od 10:45 do 13:00 veselé aktivity spojené s písaním:

      Deň husieho brka

      Bude sa písať rôznymi nástrojmi, na rôzne podklady a rôznym písmom. Pozývame aj Vás, rodičov i starých rodičov :-).

      Akciou „Deň husieho brka“ chceme edukatívnym spôsobom poukázať na fakt, že spojité písmo sa u nás používalo aj preto, že lepšie vyhovuje pri písaní perom, ktorého hrot sa musí namáčať v kalamári do atramentu. Pri nespojitom písaní totiž hrozil vznik nevkusných machúľ. V roku 1943 však maďarský vynálezca žijúci v Argentíne László Biró vynašiel guľôčkové pero, ktoré sa v priebehu ďalších desaťročí rozšírilo do celého sveta, aj na Slovensko. Tento vynález umožnil ľuďom rovnako efektívne používať v rukopisoch písmo spojité i nespojité. Preto sa symbolom za slobodu v písaní stalo staré husie brko.
      Na celom svete je mnoho písiem,