• Prehlásenie k ochrane osobných údajov

    Súkromná spojená škola, M.Falešníka 6, Prievidza, (ďalej len "škola") spracováva osobné údaje v rámci zákonných požiadaviek a súhlasu zákonných zástupcov. Konkrétne popis opatrení nájdete v smernici.

    Za účelom uplatnenia práv v oblasti ochrany osobných údajov je možné sa na školu kedykoľvek obrátiť osobne alebo elektronicky (kontaktné údaje nájdete v sekcii Kontakt). Konkrétne sa jedná o Vaše právo na:
    - prístup k osobným údajom
    - opravu 
    - vymazanie
    - obmedzenie spracovania
    - nemietanie proti spracovávaniu
    - prenostiteľnosť údajov

    Vyššie uvedeným spôsobom sa môžu subjetky údajov na školu obracať v prípade údajov spracovávaných na základe súhlasu a taktiež za účelom odvolania súhlasu so spracovávaním osobných údajov.