• Záujem o nástup do MŠ

   • Pre záujemcov o zápis Vášho dieťaťa do našej MŠ je k dispozícii nezáväzný formulár.

    Vyplnením sa dostanete do zoznamu záujemcov a budeme Vás informovať o pripravovaných akciách - pozveme Vás na pohovor s pani riaditeľkou, na zápis a na informačné stretnutia rodičov budúcich žiakov

    PROCES ZÁPISU:
    1. FORMULÁR

    2. STRETNUTIE s riaditeľkou

    Na stretnutí s pani riaditeľkou prediskutujete Vaše požiadavky a predstavy o vzdelávaní. Rezervovať termín si môžete TU.

    3. ZÁPIS
    Zápis do MŠ prebieha zväčša v máji. Približne 2 týždne pred zápisom škola zašle pozvánky k zápisu na ktorom bude potrebné:
    - podpísať prihlášky (oboma zákonnými zástpcami) a ďalšie dokumenty
    - doniesť kópiu rodného listu
    - doniesť vyplnený dodatočný dotazník
    - doniesť potvrdenie od pediatra
    - uhradiť zápisné 66 EUR + 1 mesačné školné bez stravy (platí sa raz za celé štúdium)

    4. ROZHODNUTIE
    Do 30 dní bude rodičom vystavené rozhodnutie o prijatí alebo neprijatí a bude zaslané poštou, prípadne bude rodič vyzvaný k osobnému prevzatiu rozhodnutia. Automaticky sú uprednostnení súrodenci stávajucich žiakov, deti s 1 rokom do začiatku povinnej školskej dochádzky a deti zamestnancov. Uchádzači, ktorý nebudú prijatí, budú evidovaní ako náhradníci. V prípade, že niektoré dieťa zo zoznamu zapísaných detí nenastúpi, vedenie školy bude kontaktovať rodičov podľa poradia náhradníkov.
    Dôvody neprijatia dieťaťa:
    - kapacita triedy
    - neúčasť na stretnutí s riaditeľkou,

    5. INFORMAČNÉ STRETNUTIE rodičov budúcich žiakov MŠ
    Stretnutie rodičov budúcich žiakov s triednym učiteľom, priestor na otázky, ukážka učebníc, pomôcok, režimu dňa a pod.

    6. PRIJÍMANIE NÁHRADNÍKOV - priebežne
    V prípade nástupu už počas roka, alebo akýchkoľvek otázok, napíšte prosím email ma ahoj@eskolapd.sk a Vašu žiadosť budeme riešiť individuálne.