• Záujem o nástup do MŠ

   • Vyplnením prihlášky vás zergistrujeme do zoznamu záujemcov a budeme Vás informovať o pripravovaných akciách - pozveme Vás na workshop pre budúcich prvákov, na zápis a na informačné stretnutia rodičov budúcich žiakov školy.
     

    PROCES ZÁPISU:
    1. Prihláška - prihlášku je potrebné vyplniť aj s diakritikou, po jej vyplnení získate kód, pod ktorým ju viete kedykoľvek na stránke vyvolať a následne upraviť a vytlačiť. Škola vydá rozhodnutia k žiadosti do 15. júna prebiehajúceho školského roku.

    2. ONLINE videohovor (voliteľné)
    Ak máte otázky, alebo chcete prediskutovať Vaše predstavy a očakávania, veľmi radi sa s Vami porozprávame aspoň v ONLINE prostredí. Na stretnutie použijeme platformu Microsoft Teams, konkrétny termín si môžete zadať TU.

    3. INFORMAČNÉ STRETNUTIE
    Dňa 4.4. o 16:00 prebehne v priestoroch školy na druhom poschodí prezentácia školy. Na stretnutí bude odprezentovaná materská škola, jej program a fungovanie. Samozrejmosťou je aj priestor na vaše otázky a osobné rozhovory.

    4. ZÁPIS
    Zápis do MŠ prebehne v dátumoch 2.5.2023 od 8:00 do 17:30. Približne týždeň pred zápisom škola zašle pozvánky k zápisu záujemcom, ktorý vyplnili prilášku na stráke.

    Konkrétny čas zápisu si rezervujete pomocou formuláru, ktorý vám bude zaslaný na email pre zápisom.

    Na zápis je potrebné:
    - prihlášku je potrebné vytlačiť, podpísať (oboma zákonnými zástupcami) a dať ju potvrdiť pediatrovi
    - doniesť vyplnený dodatočný dotazník
    - potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa TU
    - občiansky preukaz zákonného zástupcu

    5. ROZHODNUTIE
    Do 15. júna prebiehajúceho školského roku  bude zákonným zástupcom vydané rozhodnutie o prijatí, alebo neprijatí dieťaťa  a bude zaslané poštou, prípadne si ho zákonný zástupca prevezme osobne na stretnutí rodičov. 
    Na základe 438/2020 Z. z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 306/2008 Z. z. o materskej škole v znení vyhlášky č. 308/2009 Z. sa prednostne prijímajú deti:
    - ktoré dovŕšili piaty rok veku k 31.8. - povinné predprimárne vzdelávanie
    - s odloženým plnením povinnej  školskej dochádzky s pokračovaním v plnení  povinnej predškolskej  dochádzky

    Uprednostnení sú súrodenci žiakov v ZŠ a MŠ, ktorí už navštevujú e-Školu.
     
    Deti, ktoré nebudú prijaté do materskej školy, budú evidované ako náhradníci. V prípade, že niektoré dieťa zo zoznamu prijatých  detí nenastúpi, vedenie školy bude kontaktovať rodičov podľa poradia náhradníkov v danej vekovej kategórii.

    6. INFORMAČNÉ STRETNUTIE rodičov budúcich žiakov MŠ
    Stretnutie zákonných zástupcov  s pedagogickými zamestnancami materskej školy sa uskutoční po zápise a obsahom je adaptačný program, edukácia, denný poriadok a  priestor na otázky. Na stretnutí sa uhrádza  zápisné 70 EUR (platí sa raz za celé štúdium) + 1 mesačné školné bez stravy. V prípade platby na účet, je potrebné doniesť doklad o úhrade.

    7. PRIJÍMANIE NÁHRADNÍKOV - priebežne
    V prípade nástupu počas roka školského roka, alebo akýchkoľvek otázok, napíšte prosím email ma ahoj@eskolapd.sk a Vašu žiadosť budeme riešiť individuálne.