• Školné

    Naše malé školné 30 EUR odráža pridanú hodnotu, ktorú prinášame našim žiakom a ich rodičom. 
    Ceny travných jednotiek nájdete TU.

    Výška mesačného školného fixná bez ohľadu na dochádzku dieťaťa. Školné sa hradí za každý mesiac v školskom roku, teda aj počas jesenných, zimných, jarných a letných prázdnin).

    V tejto sume je už zahrnuté:

    • ŠKD (do 17:00, po 17h je poplatok 20 EUR za 1 hod)
    • ZUŠ (hudobný, tanečný, a výtvarný odbor).
    • Sada plného offline balíka Microsoft Office aplikácii až na 5 zariadení (PC, tablet, mobil) po dobu celého štúdia
    • Licencia Minecraft Education
    • Prístup na portál Smartbooks
    • 1 individuálna hodina doučovania cudzieho jazyka


    Školné prosíme uhradiť do 15. dňa v mesiaci na nasledujúci mesiac​ bankovým prevodom:
    Číslo účtu: SK03 1100 0000 0029 4311 4213

    VS: rodné číslo dieťaťa
    Do poznámky uviesť meno dieťaťa

    Ceny sú závislé od zmien v legislatíve a podmienok financovania škôl v SR.