• Vaše najčastejšie otázky

   Pripravili sme pre Vás súhrn odpovedí na Vaše najčastejšie otázky.
  • Od koľkých rokov môžeme prihlásiť naše dieťa k Vám do materskej školy?
   Do našej materskej školy prijímame deti od 2 rokov veku.

   Kedy je Vaša materská škola otvorená?
   Program v MŠ prebieha každý pracovný deň od 6:45 do 17:30 po celý rok okrem štátnych sviatkov. V rámci našich služieb je možné zabezpečiť aj škôlku non-stop a sme teda schopný zaistiť starostlivosť o Vaše dieťa podľa Vašich individuálnych potrieb kedykoľvek.

   Aká je možná dochádzka detí do materskej školy?

   Deti môžu navštevovať náš celodenný program (od 6:45 do 17:30), alebo skrátený poldenný program (od 6:45 do 12:30). Vzhľadom ku kontinuite nášho programu je pre deti lepšie, keď sa môžu zúčastniť celodenného programu, no výuku samozrejme prispôsobíme Vašim potrebám.

   Zabezpečujete v materskej škole opateru detí, ktoré k Vám nechodia pravidelne?

   Nie, zabezpečujeme len pravidelnú opateru žiakom školy. 

   Chodíte s deťmi do prírody?

   Pobyt detí vonku realizujeme  každý deň, ak to počasie dovolí. V prípade zlého počasia majú deti k dispozícií našu telocvičňu a náhradný program. S deťmi robíme aj výlety a exkurzie mimo mesta.

   V materskej škole vyučujete angličtinu. Nie je pre dieťa stresujúce učiť sa cudzí jazyk, keď ešte neovláda stopercentne ani materinský jazyk?
   Nedá sa povedať, že sa deti učia v pravom slova zmysle. Pre deti v predškolskom veku je dôležité sa hrať. S angličtinou sa hravou a nenásilnou formou zoznamujeme. Je dôležité, aby deti mali pocit, že sa hrajú a pritom sa učia, ale zároveň, aby chápali, že sú aj iné jazyky a začali ich prirodzene a správne používať.

   Môžem so svojim dieťaťom v MŠ zostať, alebo ho v priebehu dňa navštíviť?
   Ano, so svojím dieťaťom môžete byť v materskej škole v rámci adaptačného programu, alebo ho v priebehu dňa navštíviť. Pokiaľ chcete so svojim dieťaťom tráviť v MŠ čas, tak je dobré zvážiť, či to nenaruší priebeh ostatných aktivít, ktorým sa dieťa venuje, pretože rozrušenie Vašeho dieťaťa pôsobí aj na ostatné deti.

   Dostanem práce môjho dieťaťa domov?

   Výtvory detí vždy nejaký čas zdobia interiér našej školy. Následne ich všetky ukladáme, tvoria portfólio Vášho dieťaťa. Ak si budete chcieť prácu Vášho dieťaťa vziať domov, samozrejme môžete. Dielka Vašich detí, sa taktiež snažíme prezentovať na našich sociálnych sieťach, kde ich môžete ľahko ukázať rodine, známym a priateľom, či už na PC, alebo na prenosnom zariadení.

   Môže moje dieťa jesť len bio stravu?

   V rámci našej filozofie kladieme dôraz na ekologické správanie sa a zdravý životný štýl, a preto sme sa rozhodli nielen sa s deťmi veľa pohybovať, ale tiež sa zdravo stravovať. To znamená, že deťom zabezpečujeme zdravú stravu vo vlastnej školskej jedálni. Jedlá pripravujeme podľa materiálno-technických noriem školského stravovania vydaných MŠVVaŠ,  napr. vybrané cereálie, celozrnné pečivo, sirupy YO a pod.

   Prijímate  do materskej školy  deti so špeciálnou diétou, alebo zdravotným obmedzením?
   V našej MŠ sa Vám snažíme maximálne prispôsobiť. Po konzultácii s rodičmi a lekárom prijímame deti so špeciálnymi diétami s tým, že rodičia chápu, že od nich budeme v rámci starostlivosti o celkový zdravotný stav dieťaťa vyžadovať väčšiu spoluprácu než u rodičov detí, ktoré žiadnu dietu či zdravotný problém nemajú.

   Čo potrebujem do MŠ?

   Do MŠ je potrebné priniesť:

   • prezuvky na zapínanie
   • pyžamo
   • náhradné oblečenie
   • zubnú kefku
   • pastu
   • poharik

    

   Veci je dobré označiť menom dieťaťa.  Podrobné informácie ohľadom ďalších pomôcok na výchovu a vzdelávanie vám poskytnú pani učiteľky v triedach v priebehu prvých dní školského roka.

   Aký je bežný denný program detí?

   06:45 - 08:45 schádzanie detí, ranné EA (edukačné aktivity), pohybové a relaxačné cvičenia
   08:45 - 09:15 desiata
   09:15 - 10:00 dopoludňajšie EA
   10:00 - 11:30 pobyt vonku
   11:30 - 12:15 obed
   12:15 - 14:30 odpočinok detí (dĺžka odpočinku podľa veku detí, alebo individuálne)
   14:30 - 15:15 olovrant
   15:15 - 17:30 hry a hrové činnosti, EA