• Naša škola

    • História školy sa začína už v septembri 1997, kedy bola založená Súkromná základná umelecká škola. V prvom ročníku mala približne 40 žiakov. Ponúkala hudobný, výtvarny, tanečný a dramatický obor. Škola už vtedy pôsobila na jej súčasnej adrese a jej počet žiakov narastal až na viac než 400 žiakov.

     V septembri 2007 sa umelecká škola rozšírila aj o materskú a základnú školu, čím vznikla jedinečná kombinácia, ktorá spája klasickú výučbu s umeleckou činnosťou.​ O rok neskôr bola zriadená aj školská jedáleň s kuchyňou a školský klub detí. Škola sa stabilne rozrastala a v roku 2013 prešla malou reorganizáciou, ktorá vyústila do vzniku spojenej školy.

     V materskej škole je v súčasnosti otvorených päť tried pre deti vo veku od 2-och do 6-tich rokov. Vzdelávací program MŠ korešpodnuje so vzdelávacím programom ZŠ s cieľom dosiahnuť synergický efekt.
     Základná škola je plnoorganizovaná, poskytuje vzdelanie vo všetkých ročníkoch prvého a druhého stupňa. Škola sa teší stabilne sa zvyšujúcemu záujmu a nárastu počtu žiakov, ktorých je v súčasnosti vyše 160.
     Škola sa zameriava na inovatívne prístupy vo vzdelávaní a implementáciu nových metód a celoškolských iniciatív a to nie len ZŠ, ale taktiež v MŠ a ZUŠ.

     Umelecká škola v súčasnosti poskytuje širokú paletu výuky v hudobnom, dramatickom, tanečnom a výtvarnom odbore. Umelecká škola nepôsobí len v Prievidzi. Elokované pracoviská má v obciach Bystričany, Lehota pod Vtáčnikom, Oslany, Partizánske a Valaská Belá.

  • Staňte sa naším fanúšikom