• Koncoročný koncert
    • Koncoročný koncert

    • Milí rodičia a žiaci, srdečne Vás pozývame na koncoročný koncert, ktorý sa uskutoční v stredu 21. júna 2023 o 16:00 na nádvorí e-Školy. Predstavia sa Vám žiaci našej súkromnej základnej umeleckej školy spolu so žiakmi z elokovaných pracovísk. Tešíme sa na Vás!

   • Zmudri do škôl
    • Zmudri do škôl

    • Aj naša škola sa zapojila do programu Zmudri do škôl. Ide o bezplatnú vzdelávaciu iniciatívu zameranú na učiteľov a žiakov od 8. ročníka základných škôl až po všetky typy stredných škôl. 

     Rozvojový program ponúka zaujímavé materiály, ktoré oživia vyučovanie zábavnou formou. Využivá nielen poučky, ale i diskusie o daných témach a reálne príklady z praxe. Program je zameraný na tématické moduly:

     A) ROZVOJ CHARAKTERU A AKTÍVNEHO OBČIANSTVA

     B) AKO FUNGUJE ŠTÁT A NAŠA SPOLOČNOSŤ

     C) FINANČNÁ GRAMOTNOSŤ A EKONÓMIA

     D) AKO SA BRÁNIŤ HOAXOM A ZLEPŠOVAŤ KRITICKÉ MYSLENIE

     E) AKO SA CHRÁNIŤ NA INTERNETE

     F) AKO SI NÁJSŤ PRÁCU/BRIGÁDU

   • Obedy a desiaty v školskej jedálni
    • Obedy a desiaty v školskej jedálni

    • 🍛✨ Obedy zadarmo od 1.5.2023 🍛✨

     Naša školská jedáleň ponúka široký sortiment chutných a výživných jedál, vrátane čerstvých šalátov, cestovín, sladkých a teplých jedál.🥞🍵🥗 Uspokojujeme rôzne diétne potreby, aby ste sa mohli cítiť dobre z toho, čo jete (bezlepková, bezlaktózová, refluxná, histaminová diéta).🍴 Navštívte našu školskú jedáleň a objavte chutné a výživné možnosti stravovania na školskej pôde! 😋

     📌Obedy zadarmo platia od 1. mája 2023. Prihlásiť sa môžu aj žiaci, ktorí na obedy doposiaľ nechodili.🍛 Majú tak fantastickú možnosť prísť sa presvedčiť, aké chutné obedy ponúkame.👀 Platí sa len režijný poplatok - 10€ za mesiac. 😊 Viac informácií nájdete TU. 

     A ako využiť ušetrené peniaze za obedy?
     Vyskúšajte desiaty - bufetové stoly, ktoré naši žiaci milujú! Pozrime sa nižšie, aké chutné možnosti ponúkame.

     Desiaty

     🥯🧀 Desiaty v školskej jedálni - bufetové stoly 🥯🧀

     Počuli ste už o našich chutných bufetových stoloch?🧐 Žiaci si sami vyberajú desiatu spomedzi širokého výberu z našich bufetových stolov.🥐🧈🥚 Nemusíte tak baliť vrecká či boxy s desiatou, deti si pohodlne vyberú, na čo majú chuť.🤩 Ponúkame rôzne výživné pochúťky, ktoré žiakom pomôžu začať deň správne, vrátane syrov, mäsových výrobkov, jogurtov, sladkého pečiva a nátierok.🥨🥓🥪

     Naše pochutiny sú vyrobené len z tých najčerstvejších surovín, takže sa budú cítiť dobre a načerpajú energiu.👩‍🏫 Už žiadne ponáhľanie sa z vyučovania s prázdnym žalúdkom! Navštívte našu jedáleň ešte dnes a objavte množstvo chutných a zdravých raňajok, ktoré ponúkame.🥛🫖 Sme si istí, že si žiaci nájdu niečo, čo majú radi. 😋

     📌Ponúkame aj bezlaktózovú, refluxnú a histamínovú diétu!

   • Digitálny žiak
    • Digitálny žiak

    • Slovensko aktuálne čelí výzve pripraviť žiakov na pracovné miesta, ktoré ešte neexistujú, pričom sa očakáva, že až 65 % žiakov základných škôl obsadí pracovné pozície vytvorené Priemyslom 4.0. Školy sa považujú za kľúčovú úlohu pri príprave detí na budúci trh práce, pričom Európska komisia navrhuje nový akčný plán digitálneho vzdelávania na roky 2021 – 2027, ktorý má túto výzvu riešiť.

     Digitálna gramotnosť a zručnosti sa zdôrazňujú ako nevyhnutné, pričom kľúčovú úlohu pri príprave žiakov na digitálnu budúcnosť zohráva nastavenie vzdelávacieho systému a aktívne zapájanie digitálnych zariadení do vyučovania. Nerovnomerná dostupnosť digitálnych zariadení sa však považuje za základný problém, ktorý je potrebné vyriešiť, aby sa dosiahli požadované výsledky.

     Projekt Digitálny žiak je určený pre žiakov základných, stredných a stredných odborných škôl. Na jeho konci je žiak schopný študovať digitálne, pripravený naplno rozvíjať svoj potenciál, získavať a zdokonaľovať svoje digitálne zručnosti, a teda uspieť v digitálnej dobe.

     Pre koho je projekt určený?

     Skupiny oprávnených užívateľov príspevku tvoria štyri skupiny žiakov, pričom sú z veľkej časti tvorené sociálnymi skupinami obyvateľstva v hmotnej núdzi, domácnosťami s nízkymi a podpriemernými príjmami a žiakmi so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. Patria sem:

     • žiaci, ktorí sú členmi domácnosti v hmotnej núdzi (príjem členov domácnosti nedosahuje sumy životného minima)
     • žiaci, ktorí majú vyjadrenie zariadenia poradenstva a prevencie o tom, že ich špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby vyplývajú z ich vývinu v sociálne znevýhodnenom prostredí
     • žiaci, ktorí sú členmi domácností, ktoré neprekračujú 60% mediánu príjmu (na základe potvrdenia o výške príjmu, resp. doklad o nevykonávaní zárobkovej činnosti, napr. potvrdenie o nezamestnanej osobe) *
     • žiaci prvého ročníka stredných škôl (pre školský rok 2022/2023) vrátane žiakov piateho ročníka osemročných študijných programov

     Na aké zariadenie si je možné príspevok uplatniť?

     Podrobné informácie o technických parametroch, ktoré musí vaše digitálne zariadenie spĺňať nájdete TU.

     Registruj sa tu

     V príprade potreby kontaktujte: admin@eskolapd.sk

    • Dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa

    • Vážení rodičia,

     S účinnosťou od 01.05.2023 v zmysle § 4 ods. 3 písm. a) zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR v znení neskorších predpisov, je možné dotáciu na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa (ďalej len „dotácia na stravu“) poskytnúť na dieťa, ktoré navštevuje posledný ročník materskej školy (ďalej len „MŠ“) alebo základnú školu (ďalej len „ZŠ“),ak rodič dieťaťa  alebo fyzická osoba, ktorej je dieťa zverené do starostlivosti rozhodnutím súdu, písomne požiada o poskytnutie dotácie na stravu.

     Na dotáciu má teda nárok každé dieťa ZŠ a posledného ročníka MŠ - odpadajú predchádzajúce podmienky daňových bonusov a pod.

     Dotácia na  stravu sa od 01.05.2023 bude poskytovať v sume:

     • 1,40 eur za každý deň, v ktorom sa dieťa zúčastnilo výchovno-vzdelávacej činnosti v poslednom ročníku MŠ a odobralo obed,
     • 2,10 eur za každý deňv ktorom sa dieťa zúčastnilo vyučovania v ZŠ na prvom stupni a odobralo obed,
     • 2,30 eur za každý deň, v ktorom sa dieťa zúčastnilo vyučovania v ZŠ na druhom stupni a odobralo obed.

      V súvislosti s poskytovaním dotácie na stravu si Vás dovoľujeme tiež informovať, že:

     • za vyučovanie v ZŠ sa považuje aj individuálne vzdelávanie bez pravidelnej účasti na vzdelávaní v ZŠ, pričom dotáciu na stravu je možné poskytnúť len v prípade, ak obed pre dieťa bude odobratý v školskej jedálni,  
     • dotáciu na stravu je možné poskytnúť na dieťa aj v prípade, ak sa dieťa nestravuje v zariadení školského stravovania z dôvodu, že zdravotný stav dieťaťa podľa posúdenia ošetrujúceho lekára– špecialistu (napr. gastroenterológ, diabetológ, imunológ, alergológ a pod.) vyžaduje osobitné stravovanie a zariadenie školského stravovania nevie zabezpečiť takéto jedlo. Podmienkou však je, že o stravovanie v školskej jedálni požiadate a Vaše dieťa bude  zaradené do zoznamu stravníkov s tým, že školská jedáleň nevie zabezpečiť diétnu stravu (dieťa si diétnu stravu prinesie na konzumáciu v rámci obeda do MŠ alebo ZŠ).

     Ak Vaše dieťa navštevuje ZŠ alebo posledný ročník MŠ a máte záujem od 01.05.2023 o poskytovanie dotácie na stravu na Vaše dieťa, je nevyhnutné požiadať o dotáciu na stravu. O dotáciu môže rodič požiadať elektronicky cez aplikáciu Edupage.
     Vzhľadom na dotáciu sme aktualizovali aj cenu stravnej jednotky.V prípade, že sa Vaše dieťa v školskej jedálni nestravuje, je zároveň potrebné požiadať, aby dieťa bolo zaradené do zoznamu stravníkov na základe zápisného lístka stravníka, ktorý mu zašle (po aktualizácii) zariadenie školského stravovania.

     Upozornenie: V prípade, ak nedoručíte túto návratku zariadeniu školského stravovania v stanovenom termíne, na  dieťa nebude možné poskytovať dotáciu na stravuaž kým v priebehu školského polroka o dotáciu na stravu nepožiadate. Žiadosť o poskytnutie dotácie na stravu je možné odvolať. 

   • Slávnostný koncert - Výročie školy
    • Slávnostný koncert - Výročie školy

    • S radosťou Vás pozývame na slávnostný koncert pri príležitosti osláv 25. výročia založenia Základnej umeleckej školy a 15. výročia založenia základnej a materskej školy v utorok 21. marca 2023 o 17:00 h. v Dome kultúry v Prievidzi.

     Po ukončení slávnostného koncertu sa v priestoroch Domu kultúry v Prievidzi uskutoční recepcia.

   • Vianočný koncert
    • Vianočný koncert

    • Milí rodičia, žiaci, pani učiteľky a páni učitelia, dovoľujeme si Vás pozvať na koncert našich učiteľov i žiakov našej základnej a umeleckej školy. Tešíme sa na Vás 14. decembra o 16:00.

   • Erasmus+ 2023-2024
    • Erasmus+ 2023-2024

    • Máme skvelú správu! Podarilo sa nám získať grant na projekt v rámci programu Erasmus+. Projekt s názvom I learn to take care of myself to know how to take better care of the environment. zameraný na zvýšenie povedomia žiakov a dôležitosti ich participácie v oblasti ochrany životného prostredia a zdravej životosprávy. Žiaci budú pracovať v tíme a komunikovať s ďalšími školami z troch rôznych krajín - Španielsko, Poľsko a Rumunsko.​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

     ​​​​​​​

     Žiaci budú vykonávať rôzne analytické činnosti týkajúce sa environmentálnych problémov, ktorým čelí ich najbližšie okolie. Následne sa zamerajú sa na rozdiely a podobnosti riešení medzi jednotlivými školami druhých krajín. Program zahŕňa aj niekoľko zaujímavých workshopov zameraných na zdravé stravovanie, športové aktivity či recyklovanie. 

     Na konci mobility sa uskutočnia prezenčné stretnutia medzi krajinami a učiteľskými tímami každej školy. Projekt Erasmus+ predstavuje výnimočnú príležitosť pre žiakov, ktorí chcú získať cenné skúsenosti. ​​​Projekt začína v januári 2023, o podrobnostiach vás budeme čoskoro informovať.​

   • Prečítané leto 2022
    • Prečítané leto 2022

    • Prázdniny sú za dverami a prinášame vám skvelý tip na letné aktivity. Zapojte sa do projektu Prečítané leto. Je to letný balíček knižiek a zábavy pre vašu rodinu. Obsahuje tri veľké letné témy, okolo ktorých sa budú točiť celé prázdniny. Každý týždeň prináša nové dobrodružstvá. 

     Počas nasedujúcich týždňov sa môžete tešiť na tieto témy:

     • O meste a mestečku (27. jún - 17. júl) - Začíname mestami a našim domov všeobecne. Chceme, aby si deti uvedomovali a spoznali, čo všetko okolo nás tvorí komunitu. Ulice, na ktorých bývame, námestia, parky.
     • O tme (18. júl - 7. august) - Druhou témou je tma. Priznávame, môže to vyznieť temne. Ale my sa chceme zamerať na svetlo v tme: hviezdy na oblohe, baterka, ktorá nám pomôže nájsť cestu a sny, ktoré vedia rozjasniť náš spánok.
     • O pomoci (8. august - 28. august) - Nakoniec sme vybrali pomoc. Tu je súvislosť so súčasnosťou zdá sa zrejmá. Pomáhame priateľom, blízkym. Ale tiež neznámym ľuďom, ktorí to práve potrebujú. Pomoc môže mať ale rôzne formy: niekedy stačí posedenie pri dobrom čajíku a koláčiku. Netreba totiž zabúdať ani na pomoc samým sebe. 

     Pripravme si batôžky, zabaľme dobrú knihu a vyberme sa v prvom týždni objavovať mestá a fontány.

     Na konci leta sa počíta iba jediné, a to nové zážitky.

      

   • Eko Alarm
    • Eko Alarm

    • Milí žiaci, rodičia a milovníci prírody. Ako je už známe, naša škola sa aktívne zapája do projektov a činností zameraných aj na životné prostredie.

     Milí žiaci, rodičia a milovníci prírody. Ako je už známe, naša škola sa aktívne zapája do projektov a činností zameraných na ochranu životného prostredia. Nechceme žiť v prostredí a krajine plnej odpadu. Sme aktívnou súčasťou projektu Eko Alarm, ktorého cieľom je zavedenie systému zberu triedeného odpadu na školách. Sme veľmi radi, že si naši žiaci obľúbili nové odpadkové koše určené na triedenie rôznych materiálov. Deti sa učia minimalizovať a správne separovať odpad.

     Prostredníctvom projektu sa žiaci vzdelávajú v troch oblastiach: 

     • Odpad;
     • Triedenie odpadov;
     • Zero waste - minimalizácia a predchádzanie vzniku odpadov.

     V rámci projektu sme na škole realizovali rovesnícke vzdelávanie na ktorom sa deti učili ako správne triediť odpad, ako dlho sa rôzne materiály rozkladajú, ako čítať označenia na separáciu odpadov, ale aj ako sa vyrába reckylovaný papier.

     Sme radi, že sa separácia odpadu stala plnohodnotnou súčasťou života na našej škole. Ako to počas projektového dňa vyzeralo môžete vidieť aj v repotáži.

    • Workshop pre budúcich prvákov

    • Deti majú možnosť vyskúšať si dopoludnie v našej škole "nanečisto". Spoznajú pani učiteľky, priestory školy a aj budúcich spolužiakov. Deťom bude zabezpečený pitný a stravný režim. Dopoludnie je bez poplatku. Je vítané, ak môžete deti nechať samotné a prísť až na záver podujatia.

     Workshop prebehne v dvoch termínoch:

     1. termín pre žiakov našej MŠ - 8.4.2022 od 13:00 do 15:00 - nie je potrebné sa registrovať

     2. termín pre deti, ktoré zatiaľ nenavśtevujú našu školu - 9.4.2022 od 8:30 do 12:00 - REGISTRÁCIA TU

    • Akustické panely

    • V posledných týždňoch ste si mohli v našej jedálni a v dvoch triedach všimnúť skvelé vylepšenie v podobe akustických panelov.

     Do tejto iniciatívy sme sa pustili najmä z dôvodu veľmi zlej akustiky v našej jedálni, čo znižovalo všeobecný komfort počas stravovania. 

     Akustické riešenia sú dnes už bežnou súčasťou moderných stavebných projektov s jasne preukázaným efektom na psychickú a aj fyzickú pohodu. Aj preto sme sa rozhodli s inštaláciou akustických panelov postupne pokračovať a dovybaviť týmto riešením postupne aj ďalšie triedy.

   • Návody na použitie sady na samotestovanie
    • Návody na použitie sady na samotestovanie

    • Vážení rodičia,

     vzhľadom na postupnú distribúciu samotestovacích sád na ochorenie COVID-19 vám v predstihu dávame k dispozícii návod výrobcu spolu s návodom Ministerstva zdravotníctva.

     Testovacie sady obsahujú 5 testovacích platničiek, 5 skúmaviek s roztokom, 5 vrchnákov s kvapkadlom a 5 odberových tyčiniek. Odberové tyčinky sú dlhé, ale vkladajú sa približne len 2cm do nosnej dierky.

     S prípadnými otázkami ohľadom samotestovania sa môžete obrátiť na infolinku MZ SR 0800 / 174 174.

     V prípade pozitívneho výsledku samotestovania Ag testom žiaka počas školského roka:
     1. žiak zostáva doma - nemôže ísť do školy
     2. rodič kontaktuje všeobecného lekára pre deti a dorast, ktorý stanoví ďalší postup
     3. rodič oznámi škole výsledok pozitívneho testu

     Ďakujeme za spoluprácu a prajeme pevné zdravie.

     Na nasledujúcich odkazoch nájdete návody pre použitie samotestu:
     - návod vyrobcu
     - návod Ministerstva zdravotníctva

   • Začiatok školského roka
    • Začiatok školského roka

    • Milí rodičia,

     vzhľadom na nové informácie ohľadom začiatku školského roka vám prinášame súhrn informácii ohľadom fungovania počas školského roka.

     Školský rok sa začne 2.9.2021 bez slávnostného privítania, to prebehne individuálne v triedach.
     Test nebude podmienkou na nástup do školy, no pre tých, ktorí majú záujem je pripravených niekoľko možností:

     • testovanie PCR kloktacími testami v škole - škola zabezpečí kompletné pretestovanie žiakov danej triedy
     • testovanie PCR kloktacími testami v domácnosti - škola dodá testovaciu súpravu a po otestovaní v domácich podmienkach zabezpečí jej zaslanie do testovacieho centra. Možnosť domáceho testovania kloktacím testom sme povinný vám poskynúť, no vzhľadom na zvýšenú administratívnu záťaž vás prosíme o využitie testovania v školských priestoroch. Ak napriek tomu preferujete testovanie v domácich podmienkach, po prihlásení sa na testovanie si svoju sadu požiadajte na admin@eskolapd.sk

     Testovanie PCR kloktacími testami bude k dispozícii pre žiakov ZŠ od 3. ročníka a vyššie

     V nezávislosti na vašom záujme o kloktacie testy, k dispozícii bude aj sada 25ks antigénových testov s KRÁTKOU tyčinkou na domáce použitie, ktorá zabezpečuje pohodlný odber aj u detí. Na túto sadu majú nárok všetky deti ZŠ, teda od 1. ročníka.

     Svoju voľbu kloktacieho testovania ako aj prípadnú objednávku sady Ag testov nájdete v systéme EduPage v sekcii Prihlasovanie.

      

     Samozrejme máte právo neabsolvovať akékoľvek testovanie.

      

     Naďalej platí povinnosť prekrytých horných dychacích ciest rúškom počas celého vyučovania pre žiakov ZŠ.

     Pri prvom nástupe do školy a po každom prerušení dochádzky do školy, ktoré trvá 3 a viac po sebe nasledujúcich dní rodič predloží škole „Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti“ žiaka, ktoré nájdete v systéme EduPage v časti Žiadosti/Vyhlásenia.

     Školy sa nebudú plošne zatvárať ani podľa Covid automatu ani z rozhodnutia ministerstva. Zatvárať sa budú môcť iba individuálne triedy, ak sa v nich objaví pozitívna osoba. Podľa platných pravidiel ÚVZ SR vtedy idú do karantény osoby, ktoré boli v kontakte s pozitívne testovaným človekom 2 dni pred jeho testovaním. V tomto prípade prejde trieda na dištančnú výučbu, pokým sa neukončí karanténa. Výnimku z karantény má žiak, ktorý:

     • je najmenej 14 dní po aplikácii druhej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19 s dvojdávkovou schémou, alebo
     • je najmenej 21 dní po aplikácii prvej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19 s jednodávkovou, alebo
     • je najmenej 14 dní po aplikácii prvej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19, ak bola prvá dávka očkovania proti ochoreniu COVID-19 podaná v intervale do 180 dní od prekonania ochorenia COVID-19, alebo
     • prekonal ochorenie COVID-19 v období pred nie viac ako 180 dňami, a nevyskytujú sa u neho klinické príznaky ochorenia.

     V prípade, že bude mať výnimku z karantény väčšia časť triedy, bude trieda môcť pokračovať prezenčnej výučbe. Prehlásenie o výnimke žiaka z karantény budeme distribuovať cez systém EduPage začiatkom školského roka.

     Rodičom v čase žiackej/triednej karantény vzniká nárok na tzv. OČR, teda ošetrovné. Rodičia môžu aj v tom školskom roku ospravedlniť žiaka na maximálne 5 po sebe idúcich vyučovacích dní. Nárok na OČR vtedy rodičom nevzniká. Ministerstvo školstva však upozorňuje, že ak bude rodič alebo plnoletý žiak zneužívať, žiakovi môže hroziť komisionálne preskúšanie a škola môže na túto skutočnosť upozorniť úrad práce, sociálnych vecí a rodiny.

      

     Nižšie prikladáme prehľad všetkých opatrení.

      

   • Zápis do MŠ 2021
    • Zápis do MŠ 2021

    • Vyplnením prihlášky vás zergistrujeme do zoznamu záujemcov a budeme Vás informovať o pripravovaných akciách - pozveme Vás na zápis a na informačné stretnutia rodičov budúcich žiakov školy. 

     PROCES ZÁPISU:
     1. Prihláška
     Prihlášku je potrebné vyplniť aj s diakritikou, po jej vyplnení získate kód, pod ktorým ju viete kedykoľvek na stránke vyvolať a následne upraviť a vytlačiť. Škola vydá rozhodnutia k žiadosti do 15. júna prebiehajúceho školského roku.

     2. ONLINE videohovor (voliteľné)
     Ak máte otázky, alebo chcete prediskutovať Vaše predstavy a očakávania, veľmi radi sa s Vami porozprávame aspoň v ONLINE prostredí. Na stretnutie použijeme platformu Google Meet, konkrétny termín si môžete zadať TU.
     Niektoré odpovede nájdete aj na našom Online predstavení školy na facebook-u.

     3. ZÁPIS
     Zápis do MŠ prebehne 3. a 4.5.2021 v čase od 8:00 do 16:30. Približne týždeň pred zápisom škola zašle pozvánky k zápisu záujemcom, ktorý vyplnili prilášku na stráke. Konkrétny čas zápisu si môžete rezervovať TU. Na zápis je potrebné:
     - prihlášku je potrebné vytlačiť, podpísať (oboma zákonnými zástupcami) a dať ju potvrdiť pediatrovi
     - doniesť vyplnený dodatočný dotazník
     - potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa TU
     - občiansky preukaz zákonného zástupcu

     4. ROZHODNUTIE
     Do 15. júna prebiehajúceho školského roku  bude zákonným zástupcom vydané rozhodnutie o prijatí, alebo neprijatí dieťaťa  a bude zaslané poštou, prípadne si ho zákonný zástupca prevezme osobne na stretnutí rodičov. Na základe 438/2020 Z. z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 306/2008 Z. z. o materskej škole v znení vyhlášky č. 308/2009 Z. sa prednostne prijímajú deti:- ktoré dovŕšili piaty rok veku k 31.8. - povinné predprimárne vzdelávanie- s odloženým plnením povinnej  školskej dochádzky s pokračovaním v plnení  povinnej predškolskej  dochádzkyUprednostnení sú súrodenci žiakov v ZŠ a MŠ, ktorí už navštevujú e-Školu. Deti, ktoré nebudú prijaté do materskej školy, budú evidované ako náhradníci. V prípade, že niektoré dieťa zo zoznamu prijatých  detí nenastúpi, vedenie školy bude kontaktovať rodičov podľa poradia náhradníkov v danej vekovej kategórii.

     5. INFORMAČNÉ STRETNUTIE rodičov budúcich žiakov MŠ
     Stretnutie zákonných zástupcov  s pedagogickými zamestnancami materskej školy sa uskutoční po zápise a obsahom je adaptačný program, edukácia, denný poriadok a  priestor na otázky. Na stretnutí sa uhrádza zápisné 70 EUR (platí sa raz za celé štúdium) + 1 mesačné školné bez stravy. V prípade platby na účet, je potrebné doniesť doklad o úhrade.

     6. PRIJÍMANIE NÁHRADNÍKOV - priebežne
     V prípade nástupu počas roka školského roka, alebo akýchkoľvek otázok, napíšte prosím email ma ahoj@eskolapd.sk a Vašu žiadosť budeme riešiť individuálne.

   • Zápis do ZŠ 2021
    • Zápis do ZŠ 2021

    • Opäť sa blíži čas zápisu do ZŠ. V tejto novinke preto chceme záujemcom popísať celý postup.

     PROCES ZÁPISU:
     1. PRIHLÁŠKA
     Žiadosť je potrebné vyplniť s diakritikou, po jej vyplnení získate kód, pod ktorým viete kedykoľvek na stránke vyvolať žiadosť a následne upraviť a vytlačiť. Škola vydá rozhodnutia k žiadosti do 15. júna prebiehajúceho školského roku.

     2. SPOZNAJTE NAŠU ŠKOLU
     2a. Online videohovor
     Ak máte otázky, alebo chcete prediskutovať vaše predstavy a očakávania, veľmi radi sa s vami porozprávame aspoň v ONLINE prostredí. Na stretnutie použijeme platformu Google Meet, konkrétny termín si môžete zadať TU

     2b. Online materiály
     Počas marca a apríla 2021 pre vás pripravujeme niekoľko možností ako získať informácie o našej škole.
     - okrem individuálneho online stretnutia sa môžete zúčastniť aj Online predstavenia školy, ktoré budeme vysielať naživo na Facebooku 15.4.2021 o 16:00,
     - ak vás zaujíma ako u nás vyzerá všedný deň, môžete si pozrieť Prelet našou školou,
     - v čom sa snažíme byť iní nájdete na našich stránkach.

     3. ZÁPIS 
     Zápis prebehne osobnou formou, rodič sa dostaví v konkrétny čas aj s dieťaťom.
     - pre rodičov žiakov MŠ e-Škola je termín 27.4.2021 od 12:30 do 17:00 - čas rezervujte TU
     - pre rodičov žiakov z iných materských škôl je termin 28.4.2021 od 8:00 do 17:00 - čas rezervujte TU

     Pri príchode je potrebné podpísať čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti, preukázať sa negatívnym výsledkom testu na Covid-19 alebo potvrdením o prekonaní Covid-19, nie starším ako 3 mesiace a mať respirator. V prípade, že nie je možné dodržať tieto základné epidemiologické opatrenia zo strany zákonného zástupcu, budeme postupovať individuálne.
     Na zápis je potrebné:

     • priniesť podpísané prihlášky oboma zákonnými zástupcami (ak nebudú podpísané oboma rodičmi, je potrebné doložiť aj splnomocnenie druhého rodiča)
     • predložiť OP zákonného zástupcu 
     • predložiť/doniesť kópiu rodného listu dieťaťa (z oboch strán)
     • ak malo dieťa v š.r. 2020/21 odloženú povinnú školskú dochádzku, doniesť kópiu správy z Centra pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie alebo Centra špeciálno-pedagogického poradenstva
     • zákonný zástupca dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami spolu s písomnou žiadosťou (t. j. prihláškou) predkladá aj písomné vyjadrenie zariadenia výchovného poradenstva a prevencie, vydané na základe diagnostického vyšetrenia dieťaťa 
     • doniesť kópiu správy  ak dieťa absolvovalo vyšetrenie v Centre špeciálno-pedagogického poradenstva alebo v Centre pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, neplati pre vyšetrenie školskej zrelosti, odkladu povinnej školskej dochádzky a aprogenu pre šk. rok 2021/2022.

     4. PEDAGOGICKÁ RADA

     Pedagogická rada vyhodnotí priebeh a výsledky zápisu a predloží riaditeľovi návrh zoznamu detí na prijatie do 1. ročníka. Na základe zoznamu budú pozvaní zákonní zástupcovia detí na informačnom stretnutí rodičov.

     5. ROZHODNUTIE

     Do 15.6.2021  bude rodičom vystavené rozhodnutie o prijatí alebo neprijatí dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky. Rozhodnutia o neprijatí budú zaslané poštou, rozhodnutia o prijatí si  zákonný zástupca prevezme na 1. stretnutí zákonných zástupcov,  na ktorom sa  uhrádza  zápisné 30 EUR + školné na 3 mesiace.
     Uchádzači, ktorí nebudú prijatí, budú evidovaní ako náhradníci. V prípade, že niektoré dieťa zo zoznamu zapísaných detí nenastúpi, vedenie školy bude kontaktovať rodičov neprijatých detí a v prípade pretrvávajúceho záujmu bude dieťa môcť nastúpiť do 1. ročníka ZŠ. Dôvody neprijatia dieťaťa:
     - kapacita triedy
     - neodporučenie pedagogickej rady na základe zistených skutočností

     6. INFORMAČNÉ STRETNUTIE rodičov budúcich prvákov

     Stretnutie rodičov budúcich žiakov s triednym učiteľom, priestor na otázky, ukážka učebníc, pomôcok, režimu dňa a pod.

     7. PRIJÍMANIE NÁHRADNÍKOV - priebežne

     V prípade zmeny počtu prijatých detí (odhlásenie a pod.) budú dodatočne kontaktovaní rodičia náhradníkov.

     V prípade nástupu už počas roka, alebo akýchkoľvek otázok, napíšte prosím email ma ahoj@eskolapd.sk a Vašu žiadosť budeme riešiť individuálne.

    • Fungovanie školy od 8.3.2021

    • Vážení rodičia, milí naši žiaci,

     Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky rozhodnutím ministra školstva zo dňa 2.3.2021 nijako neobmedzilo prevádzku (len vyšpecifikovalo prednostné kategórie), a teda naša spojená škola, bude v prevádzke postupovať podľa stále platného Usmernenia pre riaditeľov a zriaďovateľov k otvoreniu/zatvoreniu škôl, ktoré umožňuje obnoviť prezenčnú formu vzdelávania, ak to prevádzkové podmienky umožňujú.

     Naša prevádzková kapacita pedagogických zamestnancov MŠ, ZŠ, ŠKD a ZUŠ nám zatiaľ dovoľuje prezenčné školské vyučovanie v MŠ, na 1. stupni ZŠ, v ŠKD a individuálne vyučovanie v ZUŠ. Preto pokračujeme vo vyučovaní tak, ako doteraz. Naďalej je potrebné zaslať Vyhlásenie o bezinfekčnosti -  v edupage odošlete vyhlásenie s názvom “Vyhlásenie o bezinfekčnosti zákonného zástupcu” 

     Kapacitná situácia pedagogických zamestnancov sa môže kedykoľvek zmeniť, čo povedie uprednostňovaniu prednostných skupín (nutnosť prítomnosti zákonného zástupcu na pracovisku; nedostatočné podmienky pre dištančné vzdelávanie). O prípadných zmenách vás budeme informovať hneď, ako to bude možné. Prosíme preto o aktivne sledovanie školského systému Edupage a našej stránky.

     Prajeme pevné zdravie.

      

    • Návrat do škôl žiakov 1. stupňa

    • Vážení rodičia, milí naši žiaci

     na základe rozhodnutia ministra školstva zo dňa 8.2.2021 sa dňa 22.2.2021 obnovuje prezenčné školské  vyučovanie na 1. stupni ZŠ, ŠKD,  individuálne vyučovanie v ZUŠ a budú sa riadiť školským semaforom.

     1. Podmienkou účasti žiakov prezenčnej formy vyučovania je čestné prehlásenie zákonného zástupcu, ktorý má: negatívny test na COVID 19, nie starší ako 7 dní, alebo doklad o prekonaní ochorenia COVID-19 nie starší ako tri mesiace, prípadne je zaočkovaný proti ochoreniu COVID-19 aj druhou dávkou vakcíny, ak od tohto očkovania uplynulo aspoň 14 dní. Toto neplatí, ak zdravotný stav alebo zdravotná kontraindikácia neumožňuje vykonanie testu na ochorenie COVID-19, podľa uznesenia vlády.
     - Dátum testu sa uvádza do Čestného prehlásenia.
     - Oba dokumenty posielajte cez Edupage do nedele/ vrátane/ do 20,00 hod. triednym učiteľom.

     2. Pretestovanie zabezpečujú obce a mestávzhľadom na rozsiahle zabezpečenie testovacích kapacít zo strany mesta sme sa rozhodli neorganizovať vlastné testovanie, ktoré sme pôvodne avízovali 20.2.2021.

     3. Podpora pre deti, ktoré ostanú doma - deti, ktorých rodičia sa netestujú a nespadajú do výnimky, sa učia v zmysle "Návrat detí do škôl". Učenie bude prebiehať tzv. hybridne - dieťa sa pripojí na vyučovanie a zdieľa s ostatnými deťmi vyučovanie. Tempo vyučovania sa prispôsobuje tempu detí v triede a úloha sa žiakovi posiela cez Edupage.

      

    • AKTUALIZOVANÉ 5.2.2020: Predbežné plány testovania žiakov a zákonných zástupcov

    • Vážení rodičia,

     vzhľadom na súčasný vývoj situácie Vám chceme priblížiť plány testovania žiakov. 

     Všetky informácie sú zatiaľ predbežné, nakoľko budú závisieť od aktuálnej situácie.

     • Testovanie prebehne len v prípade, že bude RÚVZ povolené vyučovanie v našom okrese

     • Predbežný termín testovania zákonných zástupcov 1. a 2. stupňa ZŠ a žiakov 2. stupňa ZŠ je dopoludnie 20.2.2021 (sobota). Čas ešte upresníme. 

     • Na testovanie sa bude potrebné objednať rovnako, ako na konzultačné hodiny - teda cez Prihlasovanie v systéme Edupage. Objednáte sa na konkrétny čas. Časové okná budú veľmi malé (cca 2 min), preto prosíme o dochvíľnosť.

     • Na teste nebude potrebná vaša registrácia - vaše údaje si pripravíme vopred. GDPR budete podpisovať dopredu a online. Na výsledok nečakáte, negatívne výsledky oznámime formou SMS, pozitívnych kontaktujeme telefonicky. Momentálne nie je jasné, či bude škola vydávať aj certifikáty. Ak áno, budú vystavené dodatočne.

     • Testovanie sa bude konať v šatni v telocvični - vstup bude cez servisný vchod od GouGym (viď. foto)

      

     V prípade negatívneho výsledku u žiaka 2.stupňa a aj rodiča sa od 20.2.2021 tešíme na prezenčnú výučbu.

     Formu výučby v jednotlivých triedach budeme komunikovať krátko po testovaní. Pri spúšťaní vyučovania budeme postupovať podľa Manuálu, ktoré vydalo MŠVVaŠ SR Plán je, že trieda s možnosťou prezencie nad 60% bude vyučovaná prezenčne (žiakom doma bude poskytnutý video prístup na hodinu).

     Pripomíname, že dátumovo sa jedná o predbežne plánovaný postup. O potvrdení alebo zmenách vás budeme informovať. Ďakujeme!