• 3. - 9.ročník

    • úspešný riešiteľ
    • iBobor · Celoštátne kolo · 2022/2023
    • Aleš Lackovič, Eliáš Hraňo, Kiara Khuebachová, Victoria Kleinová, Ivan Mruha, Andreas Ďurajka, Adam Gross, Juraj Obert, Tomáš Ďurkovič, Robert Ripka, Maxim Hromek, Dirk, Ďurajka, Martin Šujan, Erik Rajnoha, Samuel Drexkler, Jakub Hlavina
    • 4.A: Karolína Molnárová, Sarah Brádová, Zara Slobodová

    • 2. miesto
    • Scratch match · Celoštátne kolo · 2022/2023
    • 4.B: Katarína Hopková, Katarína Fabianová, Laura Chrebetová

    • 3. miesto
    • Scratch match · Celoštátne kolo · 2022/2023
    • Dirk Ďurajka

    • 4. miesto
    • Pytagoriáda · Okresné kolo · 2022/2023
    • Arthur Homola Matias

    • 3. miesto
    • Pytagoriáda · Okresné kolo · 2022/2023
    • Karim Al Hadi

    • 2. miesto
    • Pytagoriáda · Okresné kolo · 2022/2023
    • Lucia Bieliková

    • 1. miesto
    • Matematická olympiáda · Okresné kolo · 2022/2023
    • Dirk Ďurajka

    • 1. miesto
    • Matematická olympiáda · Okresné kolo · 2022/2023
    • Arthur Homola Matias

    • 12. miesto
    • Matematická olympiáda · Okresné kolo · 2022/2023
    • Daniel Beňo

    • 1. miesto
    • Olympiáda v matematike · Okresné kolo · 2022/2023
    • Aleš Lackovič

    • 9. miesto
    • Olympiáda v matematike · Okresné kolo · 2022/2023
    • Michaela Michálková

    • úspešný riešiteľ
    • Všetkovedko · Celoštátne kolo · 2021/2022
    • 5.A a 7.A

    • 3. miesto
    • Pikopretek · Celoštátne kolo · 2021/2022
    • Lucia Bieliková, Alex Hraňo, Adam Maťaš, Arthur Matias Homola, Kristína Ann Lutz, Susanne Sumeráková, Jakub Adamec, Saul Wohland Martinez
    • 1.-3. ročník

    • úspešný riešiteľ
    • Matematický klokan · Celoštátne kolo · 2021/2022
    • 100% získali žiaci:
     Denisa Špinerová 1.A, Dorota Šujanová 1.B, Juraj Grabec 1.A, Ester Očenášová 1.B, Eliáš Hraňo 2.A, Karim Al-Hadi 2.A, Tomáš Ďurkovič 2.A a Bibiana Cagáňová 3.B
    • Veronika Majeríková

    • 3. miesto
    • Olympiáda v anglickom jazyku · Okresné kolo · 2021/2022
    • Richard Miroslav Piterka

    • 3.miesto
    • Literárna Jar Ondreja Čiliaka 2019 · Celoštátne kolo · 2018/2019
    • Nemec

    • Matúš
    • Mladý moderátor - Memoriál Katky Súkeníkovej · Okresné kolo · 2018/2019
    • 2.A - 9.A

    • iBobor · Celoštátne kolo · 2017/2018
    • Jakub Adamec: 100 percentil
     Nela Sklenárová: 100 percentil
     Filip Bálint: 99 percentil
     Jennifer Rita Caňová: 94 percentil
     Veronika Majeríková: 94 percentil
     Tomáš Gašparovič: 92 percentil
     Lea Maurerová: 88 percentil
     Ismael Wahid: 88 percentil
     Miroslav Škraban: 85 percentil
     Sofia Šramková: 85 percentil
     Jakub Volek: 85 percentil
     Sarah Schromová: 83 percentil
     Susanne Sumeráková: 79 percentil
     Jozef Oboňa: 79 percentil
     Šimon Petráš: 76 percentil
     Viktória Polerecká: 74 percentil
     Hlavným cieľom súťaže je podporiť záujem o informačné a komunikačné technológie (IKT) u všetkých žiakov. Súťaž chce iniciovať v deťoch využívanie IKT, posmeliť ich v intenzívnejšom a kreatívnejšom používaní moderných technológií pri učení sa.
    • Richard Miroslav Piterka

    • 1. miesto v mladšej kategórii
    • Mladý moderátor - Memoriál Katky Súkeníkovej · Okresné kolo · 2016/2017
    • Redakcia časopisu E-školáčik

    • 1. miesto
    • Zlaté pero · Školské kolo · 2016/2017