• Záujem o nástup do ZŠ

   • Pre záujemcov o zápis Vášho dieťaťa do našej ZŠ je k dispozícii nezáväzný formulár.

    Vyplnením sa dostanete do zoznamu záujemcov a budeme Vás informovať o pripravovaných akciách - pozveme Vás na workshop pre budúcich prvákov, na zápis a na informačné stretnutia rodičov budúcich žiakov školy.

    PROCES ZÁPISU:
    1. FORMULÁR

    2. STRETNUTIE s riaditeľkou

    Na stretnutí s pani riaditeľkou prediskutujete Vaše požiadavky a predstavy o vzdelávaní. Konkrétny termín si môžete zadať TU

    3.WORKSHOP pre budúcich prvákov 13.4.2019 o 9:00
    Pre zápisom do našej školy si Vaše dieťa môže u nás vyskúšať školu "nanečisto". Budúci prváci zažijú školský deň, na ktorom si vyskúšajú písanie písmom Comenia Script, počítanie Hejného metódou a taktiež hudobnú výchovu. Deti spoznajú pani učiteľky a priestory školy. Vyskúšajú si deň v škole s podobnou časovou štruktúrou, bez maminy a ocina :-). Deti budú mať taktiež zabezpečenú stravu.
    Akcia je BEZPLATNÁ. Na podujatie je potrebné sa registrovať TU.

    4. PEDAGOGICKÁ RADA
    Pedagogická rada vyhodnotí Workshop a predloží riaditeľke návrh zoznamu detí na prijatie do 1. ročníka. Automaticky sú uprednostnení súrodenci stávajucich žiakov a deti zamestnancov. Na základe zoznamu budú pozvaní zákonní zastupcovia detí k zápisu.

    5. ZÁPIS
    Zápis do ZŠ prebieha zväčša v apríli. Približne 2 týždne pred zápisom škola zašle pozvánky k zápisu na ktorom bude potrebné:
    - podpísať prihlášky a ďalšie dokumenty
    - OP zákonného zástupcu
    - doniesť kópiu rodného listu

    V záujme šetrenia Vášho času máte k dispozícii možnosť časovej rezervácie Vášho zápisu. Čas si prosím registrujte TU

    6. ROZHODNUTIE
    Do 30 dní bude rodičom vystavené rozhodnutie o prijatí alebo neprijatí a bude zaslané poštou, prípadne bude rodič vyzvaný k osobnému prevzatiu rozhodnutia, na ktorom uhradia zápisné 30 EUR + školné na 3 mesiace. Uchádzači, ktorý nebudú prijatí, budú evidovaní ako náhradníci. V prípade, že niektoré dieťa zo zoznamu zapísaných detí nenastúpi, vedenie školy bude kontaktovať rodičov podľa poradia náhradníkov.
    Dôvody neprijatia dieťaťa:
    - kapacita triedy
    - neodporučenie pedagogickej rady,

    7. INFORMAČNÉ STRETNUTIE rodičov budúcich prvákov
    Stretnutie rodičov budúcich žiakov s triednym učiteľom, priestor na otázky, ukážka učebníc, pomôcok, režimu dňa a pod.

    8. PRIJÍMANIE NÁHRADNÍKOV - priebežne
    V prípade zmeny počtu prijatých detí (odhlásnie a pod.) budú dodatočne kontaktovaní rodičia náhradníkov.

    V prípade nástupu už počas roka, alebo akýchkoľvek otázok, napíšte prosím email ma ahoj@eskolapd.sk a Vašu žiadosť budeme riešiť individuálne.