• Služba, ktorá je pre Vás

     Materská škola nemá za úlohu len vzdelávať. Plne si uvedomujeme, že Vaše povinnosti nemusia končiť o 16-tej a niekedy možno ani o 17-tej hodine. Preto je naša škola otvorená od 6:45 do 17:30. Dostupní sme aj počas celého leta.

    • Ako doma

     Triedne kolektívy sa snažíme limitovať na 17 detí, pričom v triede sú dvaja učitelia. Domácu atmosféru posilňuje aj spálňa s vlastnou postieľkou, ktorú si deti rady doplnia o obľúbeného plyšáka. Deti majú zabezpečenú celodennú stravu spoločne s ovocným a pitným režimom.

    • Kontinuita so základnou školou

     Deti chceme pripraviť aj na úspešné štúdium ZŠ. Preto realizujeme edukačné aktivity zamerané na matematiku, písanie a angličtinu. Najmä v predškole sa deti zoznamujú s matematikou pomocou Hejného metódy pre MŠ, píšu písmom Comenia Script. Ďalšími prividelnými edukatívnymi aktivitami sú Angličtina a práca s knihou ako súčasť školského programu Škola, ktorá číta.

    • Dotyk s umením

     ZUŠ a MŠ pod jednou strechou umožňujú deťom už v útlom veku začať spoznávať hudobné nástroje, aktívne tancovať a častejšie kresliť. Ide o kontakt s umením úplne nenásilnou formou, kedy je kladený dôraz na radosť interakcie a celého procesu výučbi.

    • Kvalitná starostlivosť

     Deťom sa počas celého dňa venuje kvalifikovaný pedagogický personál. Okrem kompletného stravovania máju deti v rámci stravnej jednotky pokrytý aj ovocný a pitný režim. Spoluprácu s rodičmi uľahčuje komunikácia cez portál EduPage.

    • Bohatý program

     Okrem bežných edukačných aktivít v rámci ŠkVP je program detí doplnený aj o ďalšie edukačné aktivity. Deti sa môžu tešiť na gymnastickú a tenisovú prípravu, informatiku a aj angličtinu. Samozrejmosťou sú rôzne výlety, podujatia a plavecký výcvik.