• Záujem o prestup do ZŠ

   • Pre záujemcov o zápis Vášho dieťaťa do našej ZŠ je k dispozícii nezáväzný formulár.

    Vyplnením sa dostanete do zoznamu záujemcov a budeme Vás informovať o pripravovaných akciách - pozveme Vás na prijímací pohovor a ďalšie akcie.

    Proces prestupu je spoplatnený sumou 30 EUR. Tento poplatok je nevratný (bez ohľadu na výsledok prijímacieho konania), slúži na pokrytie nákladov súvisiacich s pohovorom. V prípade úspešného zápisu platí žiak zápisné 30 EUR.

    PROCES ZÁPISU:
    1. FORMULÁR

    2. STRETNUTIE s riaditeľkou

    Na stretnutí s pani riaditeľkou prediskutujete Vaše požiadavky a predstavy o vzdelávaní a dôvody prestupu Vášho dieťaťa. Na stretnutí taktiež uhradíte poplatok za proces prestupu.

    3. PRIJÍMACÍ POHOVOR
    Prijímacie pohovory sú organizované 2x ročne, a to v mesiaci december (formulár vyplnený do 30.11.) a jún (formulár vyplnený do 31.5.). Sú organizované len v prípade, ak to umožňuje kapacita triedy, do ktorej sa záujemca hlási. Na prijímacom pohovore sú preverené poznatky a záujmy dieťaťa formou rozhovoru, prípadne písomne. Dieťa sa na prijímacom pohovore musí taktiež odprezentovať v tom, v čom je dobré, v čom sa mu darí, čo ho baví.

    4. SKÚŠOBNÉ DNI
    Dieťa absolvuje so svojou budúcou triedou skúšobný deň. Deň je podľa rozvrhu, môže to byť aj výlet. V prípade potreby môže dieťa absolvovať aj viac skúšobných dní.

    5. ROZHODNUTIE
    Do 30 dní bude rodičom vystavené rozhodnutie o prijatí alebo neprijatí a bude zaslané poštou, prípadne bude rodič vyzvaný k osobnému prevzatiu rozhodnutia. 

    Dôvody neprijatia dieťaťa:
    - kapacita triedy
    - neodporučenie pedagogickej rady,
    - neúčasť na prijímacom pohovore,
    - neuhradenie poplatkov spojených s príjimacím pohovorom