• Vedenie ŽŠR

  • FotoMeno FunkciaKontakt
   Matúš Nemecpredseda ŽŠR, podpredseda 7.Apredsedazsr@eskolapd.sk
   Richard M. Piterkapodpredseda ŽŠR, predseda 9.Apodpredsedazsr@eskolapd.sk
   Mgr. Zuzana Krajčovičovákoordinátor ŽŠRkrajcovicova@eskolapd.sk
   Ing. Andrea Gatialovákoordinátor ŽŠRgatialova@eskolapd.sk
   Jakub Adameczapisovateľ ŽŠR, predseda 5.Aadamec@eskolapd.sk
   Peter Hofferpokladník ŽŠR, predseda 7.Ahoffer@eskolapd.sk
  • Všetci členovia ( prvý aj druhý stupeň )

    • Noel Bugár
    • Noel Bugárpredseda 1.Anbugar@eskolapd.sk
    • Karolína Molnárová
    • Karolína Molnárovápodpredseda 1.Amolnarova@eskolapd.sk
    • Benjamín Majerský
    • Benjamín Majerskýpredseda 1.Bmajersky@eskolapd.sk
    • Karolína Kohútová
    • Karolína Kohútovápodpredseda 1.Bkohutova@eskolapd.sk
    • Emily Kandová
    • Emily Kandovápredseda 2.Akandova@eskolapd.sk
    • Matilde Masa Tornero
    • Matilde Masa Torneropodpredseda 2.Atornero@eskolapd.sk
    • Daniel Beňo
    • Daniel Beňopredseda 2.Bbeno@eskolapd.sk
    • Lea Kolářová
    • Lea Kolářovápodpredseda 2.Bkolarova@eskolapd.sk
    • Sebastián Varga
    • Sebastián Vargapredseda 3.Avarga@eskolapd.sk
    • Lucia Bieliková
    • Lucia Bielikovápodpredseda 3.Abielikova@eskolapd.sk
    • Dorota Mládeková
    • Dorota Mládekovápodpredseda 3.Bmladekova@eskolapd.sk
    • Helena Mokrá
    • Helena Mokrápodpredseda 3.Bmokra@eskolapd.sk
    • Jennifer Cáňová
    • Jennifer Cáňovápredseda 4.Ajcanova@eskolapd.sk
    • Jakub Kipikaša
    • Jakub Kipikašapodpredseda 4.Ajkipikasa@eskolapd.sk
    • Jakub Adamec
    • Jakub Adamecpredseda 5.A. zapisovateľadamec@eskolapd.sk
    • Kristína Lutz
    • Kristína Lutzpodpredseda 5.Alutz@eskolapd.sk
    • Maxim Hraňo
    • Maxim Hraňopredseda 6.Ahrano@eskolapd.sk
    • Kvetoslava Šillerová
    • Kvetoslava Šillerovápodpredseda 6.Bsillerova@eskolapd.sk
    • Matúš Nemec
    • Matúš Nemecpodpredseda 7.A, predseda ŽŠRpredsedazsr@eskolapd.sk
    • Peter Hoffer
    • Peter Hofferpredseda 7.A, pokladníkhoffer@eskolapd.sk
    • Charlie Kleskeň
    • Charlie Kleskeňpredseda 8.Aklesken@eskolapd.sk
    • Richard M. Piterka
    • Richard M. Piterkapredseda 9.A, podpredseda ŽŠRpodpredsedazsr@eskolapd.sk