• Školský parlament

        • Lukáš Hurtiš
        • Lukáš Hurtišpredseda 1.A
        • Viktória Fuleková
        • Viktória Fulekovápodpredseda 1.A
        • Daniel Beňo
        • Daniel Beňopredseda 1.B
        • Lea Kolářová
        • Lea Kolářovápodpredseda 1.B
        • Sebastián Varga
        • Sebastián Vargapredseda 2.A
        • Lucia Bieliková
        • Lucia Bielikovápodpredseda 2.A
        • Miloš Chlpek
        • Miloš Chlpekpredseda 2.B
        • Helena Mokrá
        • Helena Mokrápodpredseda 2.B
        • Laura Rešetová
        • Laura Rešetovápredseda 3.A
        • Ema Karaková
        • Ema Karakovápodpredseda 3.A, zapisovateľka
        • Jakub Adamec
        • Jakub Adamecpredseda 4.A
        • Lea Maurérová
        • Lea Maurérovápodpredseda 4.A
        • Michaela Antolová
        • Michaela Antolovápredseda 5.A
        • Maxim Hraňo
        • Maxim Hraňopodpredseda 5.A
        • Matúš Nemec
        • Matúš Nemecpredseda 6.A, predseda ŠP
        • Roman Labár
        • Roman Labárpodpredseda 6.A
        • Viktória Beljanská
        • Viktória Beljanskápredseda 7.A
        • Richard Vlček
        • Richard Vlčekpodpredseda 7.A
        • Adriana Kantorová
        • Adriana Kantorovápredseda 8.A
        • Natália Svitková
        • Natália Svitkovápodpredseda 8.A
        • Adrián Kašša
        • Adrián Kaššapredseda 9.A, podpredseda ŠP
        • Igor Lalík
        • Igor Lalíkpodpredseda 9.A, pokladník