• Comenia Script

   V našej škole sme sa rozhodli netrápiť deti so zastaraným spojitým písmom.
    • Názov Comenia Script je zložený z dvoch slov: Comenius ako Jan Amos Komenský a Script, čiže písmo na písanie. Písmo Comenia Script je vytvorené priamo pre potreby súčasných detí. Jeho hlavným znakom je, že je jednoduché a čitateľné. Je to nové písané písmo, ktorého autorkou je Radana Lencová. Písmo prešlo pilotným overovaním v Českej republike v rokoch 2010/2012. Zúčastnilo sa ho 33 škôl: základných, špeciálnych, domácich, škôl pre deti so zrakovým postihnutím, praktických škôl. Autorka sledovala pri navrhovaní písma prirodzené grafické tendencie detí a dospelých. Vychádzala napríklad z toho, čo sa deti naučia samy pred vstupom do školy (paličkové písmo) a na túto schopnosť ďalej nadväzujú.

      

    • Comenia Script je nespojité písané písmo. Má jednoduchú veľkú abecedu, ktorá je veľmi blízka deťom, ktoré prišli z predškolských zariadení a nemajú ešte dostatočne rozpísanú ruku. Malá abeceda je inšpirovaná renesančnou kurzívou. Pisári písali veľmi rýchlo a zároveň čitateľne. Samotná základná časť malých písmen je o niečo väčšia, a preto sa deťom píše jednoduchšie. Mnohé písmená CS sú písané jedným ťahom. Je zachovaný princíp priraďovania, aby si písmo zachovalo čitateľnosť. Písmo Comenia Script má dva druhy tvarov: veľké i malé. Miesto štyroch znakov (veľké, malé, písané, tlačené) sa deti učia písať dva znaky jednotlivého písmenka. I v tomto smere ide o zjednodušenie písma.