• Naša škola používa elektronícký systém Edupage. Vďaka kompletnej elektronizácii tak majú rodičia prístup k informáciám, ktoré potrebujú. Patria sem aj platby rodiča za štúdium a stravu.

    Systém je nastavený tak, že stačí poslať platbu na účet školy a ako variabilný symbol použiť celé rodné číslo dieťaťa.

    Raz do týždňa prebehne načítanie údajov z výpisu bankového účtu do systému. Deje sa tak konkrétne v nedeľu. Ak teda posielate platbu napr. v piatok, platba k nám dorazí až v pondelok, do systému sa ale premietne až po prenose ďalší týždeň. 

    Po prihlásení sa do mobilnej aplikácie uvidíte nasledovný rozpis:

    Najpodstatnejšia informácia je v prvom tmavomodrom riadku - obsahuje informáciu o sume, ktorú je potrebné uhradiť do daného dátumu, v tomto prípade sumu 73,3 do 15.9.2017. Nejaká suma tu bude vždy, dôležitý je dátum, ku ktorému sa vzťahuje.

    V ďalšej sekcii sú platby, ktoré ešte bude treba v priebehu roka uhradiť. Platby podfarbené červenou farbou sú po splatnosti, platby napísané len čiernym textom sú aktuálne. Ostatné platby, ktoré sú sivé ešte len bude potreba zaplatiť. Ak je pri predpise znak  (na obrázku v prípade stravy za október), indikuje to čiastočné uhradenie sumy (konkrétne na obrázku je zaplatených 22,30 EUR z predpísaných 32).

    Predposledná sekcia Zaplatené obsahuje predpisy, ktoré už boli uhradené, a teda svietia zelenou.

    V poslednej časti sú zaevidované všetky Vaše platby, ktoré sme prijali - v hotovosti aj prevodom.

    Ak máte dieťa prihlásené aj na stravovanie, systém automaticky vygeneruje sumu pre každý mesiac podľa počtu jednotlivých jedál v danom mesiaci. V prípade že dieťa zo stravy odhlásite, predpis sa automaticky poníži o sumu za počet jedál, ktoré ste odhlásili. Peniaze, ktoré boli priradené danému mesiacu sa automaticky prenesú do ďalšieho mesiaca. Jedná sa teda o "kreditný systém", kde vo finále zaplatíte len stravu, ktorá bola prihlásená, zvyšok "kreditu" sa Vám prenesie do ďalšieho mesiaca.

    V prípade, že narazíte na nezrovnalosť vo Vašich platbách, napíšte prosím na admin@eskolapd.sk.