• Zápis

    Zápis do ZUŠ prebieha v priebehu mája, samozrejme je možnosť si dohodnúť aj individuálny termín kedykoľvek počas roka.

    Prihlášku je potrebné vyplniť elektronicky na tomto odkaze.
    Pri zápise do školy sa platí zápisné 20 EUR (platí sa raz za celé štúdium).

    Školné
    Odbor Mesačný poplatok (EUR)
    Hudobný odbor 15
    Výtvarný odbor 10
    Tanečný odbor 10
    Literárno-dramatický odbor 10


    Školné prosíme uhradť do 15. dňa v mesiaci na nasledujúci mesiac​ bankovým prevodom:
    Číslo účtu: SK92 5200 0000 0000 1482 5820
    VS: rodné číslo dieťaťa
    Do poznámky uviesť meno dieťaťa

    Ceny sú zavislé od zmien v legislatíve a podmienok financovania škôl v SR.