• Bezpečie

        • Na chdobách a v triedach v objekte školy sú umiestnené bezpečnostné kamery za účelom ochrany zdravia a majetku. Záznam je možné použiť aj v prípade prehrešku voči školskému poriadku. V prípade opodstatnenej požiadavky si môže záznam k osobnému nahliadnutiu vyžiadať aj rodič. Celý systém je samozrejme prevádzkvkovaný v zmysle Zákona o ochrane osobných údajov 18/2018 Z.z.. O konkrétnom vymedzení kamerového sytstému sa dočítate v našej smernici.