• Dnes je
  Piatok 22. 6. 2018
    • jún
    • 29
    • Slávnostné ukončenie šk. roka
     • 29. 6.
      8:30-9:30
     • Iná udalosť
    • jún
    • 28
    • Rozlúčka deviatakov
     9.A
     • 28. 6.
      2-5
     • Iná udalosť
    • jún
    • 27
    • Pobyt v prírode
     3.A
     • 27. 6.
      1-4
     • Školský výlet
    • jún
    • 27
    • Nitrianske Rudno
     8.A, 9.A
     • 27. 6.
     • Školský výlet
    • jún
    • 26
    • Nitrianske Rudno
     8.A, 9.A
     • 26. 6.
     • Školský výlet
    • jún
    • 26
    • Triednicke práce
     3.A
     • 26. 6.
      1-4
     • Udalosť s triednym učiteľom
    • jún
    • 25
    • Nitrianske Rudno
     8.A, 9.A
     • 25. 6.
     • Školský výlet
    • jún
    • 25
    • Odovzdávanie a evidencia učebníc.
     3.A
     • 25. 6.
      1-4
     • Udalosť s triednym učiteľom
    • jún
    • 22
    • Návšteva knižnice
     3.A
     • 22. 6.
      2-4
     • Udalosť s triednym učiteľom
    • jún
    • 22
    • Deň športu na námestí
     5.A, 6.A, 7.A, 8.A, 9.A
     • 22. 6.
     • Kultúrne podujatie