• Záujem o prestup do ZŠ

   • Vyplnením sa dostanete do zoznamu záujemcov a budeme Vás informovať o pripravovaných akciách - pozveme Vás na prijímací pohovor a ďalšie akcie.

    Proces prestupu je spoplatnený sumou 30 EUR. Tento poplatok je nevratný (bez ohľadu na výsledok prijímacieho konania), slúži na pokrytie nákladov súvisiacich s pohovorom. V prípade úspešného zápisu platí žiak zápisné 30 EUR.

    PROCES ZÁPISU:
    1. Prihláška - prihlášku je potrebné vyplniť aj s diakritikou, po jej vyplnení získate kód, pod ktorým ju viete kedykoľvek na stránke vyvolať a následne upraviť a vytlačiť. Škola má na vydanie rozhodnutia k prihláške 30 dní, táto lehota začína plynúť až po odovzdaní podpísanej fyzickej prihlášky.

    2. STRETNUTIE s riaditeľkou
    Ak máte otázky, alebo chcete prediskutovať vaše predstavy a očakávania, veľmi radi sa s vami porozprávame aspoň v ONLINE prostredí. Na stretnutie použijeme platformu Google Meet, konkrétny termín si môžete zadať TU

    3. PRIJÍMACÍ POHOVOR
    Prijímacie pohovory sú organizované 2x ročne, a to v mesiaci december (formulár vyplnený do 30.11.) a jún (formulár vyplnený do 31.5.).
    V prípade prihlášky zaslanej počas leta sa snažíme celý proces zrealizovať počas prázdnin, aby bol prípadný npastup možný už v septembri. Pohovry sú organizované len v prípade, ak to umožňuje kapacita triedy, do ktorej sa záujemca hlási. Na prijímacom pohovore sú preverené poznatky a záujmy dieťaťa formou rozhovoru, prípadne písomne. Dieťa sa na prijímacom pohovore musí taktiež odprezentovať v tom, v čom je dobré, v čom sa mu darí, čo ho baví.

    4. SKÚŠOBNÉ DNI
    Dieťa absolvuje so svojou budúcou triedou skúšobný deň. Deň je podľa rozvrhu, môže to byť aj výlet. V prípade potreby môže dieťa absolvovať aj viac skúšobných dní.

    5. ROZHODNUTIE
    Do 30 dní bude rodičom vystavené rozhodnutie o prijatí alebo neprijatí a bude zaslané poštou, prípadne bude rodič vyzvaný k osobnému prevzatiu rozhodnutia. 

    Dôvody neprijatia dieťaťa:
    - kapacita triedy
    - neodporučenie pedagogickej rady,
    - neúčasť na prijímacom pohovore,
    - neuhradenie poplatkov spojených s príjimacím pohovorom