• Vladimír Bálint

    • Kontakt: admin@eskolapd.sk

     Rád vám poradím s:

     • prihlásením a prácou so školským systémom
     • prihlásením a prácou s Microsoft365

      

     V prípade potreby konzultácie si rezervujte termín TU.

   • Zmysel ŠDK

   • Úlohou školského digitálneho koordinátora je koordinovať informatizáciu a vzdelávanie prostredníctvom digitálnych technológií s cieľom podporiť transformáciu vzdelávania a školy pre 21. storočie, resp. digitálnu budúcnosť.

    Z hľadiska potrieb digitálnej transformácie vzdelávania má digitálny koordinátor pôsobiť v troch základných oblastiach:

    • vízia školy
    • škola ako komunita aktérov
    • škola ako vzdelávacie prostredie

    V zmysle novely zákona č. 138/2019 Z.z. má školský digitálny koordinátor zabezpečovať:

    • poradenstvo a odbornú pomoc v oblasti zavádzania nových digitálnych metód do vzdelávania,
    • spätnú väzbu pedagogickým zamestnancom školy v uplatňovaní a využívaní digitálnych metód, foriem a didaktických prostriedkov vo výchove a vzdelávaní,
    • vzdelávanie zamestnancov v oblasti využívania digitálneho obsahu alebo foriem práce s digitálnym obsahom,
    • aktuálny digitálny materiál ku vzdelávacím štandardom vyučovacích predmetov alebo vzdelávacích oblastí,
    • pravidelnú informovanosť o aktuálnych možnostiach využívania digitálnych technológií vo výchove a vzdelávaní a možnostiach zabezpečenia kybernetickej bezpečnosti,
    • poradenstvo v rámci digitálnych technológií,
    • administráciu online testovaní,
    • dostupnosť externých vzdelávacích zdrojov.